Ansökan tillsammans med bilagor lämnas/skickas/mejlas in för handläggning till respektive studierektor. Sökande får ett skriftligt beslut om tillgodoräknande.

Kontaktuppgifter till studierektorer