Utbildning

Blå ruta med text på: HT20

Webbaserad undervisning första halvan av höstterminen

Med anledning av covid-19 har Institutionen för kultur och estetik beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning under första halvan av höstterminen 2020 (31/8 - 2/11).

Föreläsningssal. Foto: Eva Dalin

Våra program och kurser

Institutionen för kultur och estetik erbjuder utbildningar i Curating Art, idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, litteraturvetenskap, musikvetenskap, teatervetenskap, samt flera kurser inom lärarutbildningen.

Kvinnlig student. Foto: Viktor Gårdsäter

Kvälls- och distanskurser hösten 2020

Följande kurser ges på kvällstid vid Institutionen för kultur och estetik, med start höstterminen 2020. En del av dem kommer att öppna för sen anmälan.

Studievägledning

Studievägledning

För frågor och funderingar gällande dina pågående och framtida studier, din studiemiljö och studieteknik vänder du dig till studievägledaren i respektive ämne.

Student på campus.

Studieinformation

Här hittar du som student all information du behöver för studier på Institutionen för kultur och estetik.

Interiör i Studenthuset, Frescati.

Studentexpeditionen

För frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera kontaktar du vår studentexpedition som ansvarar för studentärenden. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter samt vilken kurs det gäller när du kontaktar studentexpeditionen då detta underlättar hanteringen av ditt ärende.

Tre kvinnor sitter runt en dator

Studierektorer

Studierektorerna leder respektive lärarkollegium och ansvarar därigenom för planering av kursutbud, kursplaner, lärarbemanning med mera. Studierektorerna tar även beslut i vissa studentfrågor när det exempelvis gäller tillgodoräknanden eller dispenser.

Curating art startsida puff
Kulturarvstudier

Kontakt

Studentexpedition

Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besöks- och telefontiderna vid vår studentexpedition utgår tills vidare. Välkommen att kontakta oss via e-post.

Krishantering
Gröna kortet puff
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube