5 frågor till Martin Hällsten, ny professor på SOFI

Välkommen till SOFI, Martin Hällsten! Martin är professor i sociologi och studerar social rörlighet över en eller flera generationer. Han undersöker aspekter som klass, yrke, utbildning, förmögenhet och andra ärvda faktorer för att spåra ojämlikhet genom generationer. Vi ställde några frågor till honom för att lära känna honom och hans forskning.

Martin Hällsten.
Martin Hällsten. Photo: Elin Sahlin

Hej Martin, hur har din första tid på SOFI varit?

– Bra. Jag har ju jobbat på SU i 20 år, så det känns väldigt bekant. Och det är inte första gången jag är på SOFI, jag började här någon gång i oktober 2004 som forskningsassistent. Sen var jag doktorand i fem år, och efter jag disputerade var jag forskare i två år. Sen flyttade jag till sociologen där jag jobbat fram tills nu.

Vad skiljer SOFI från andra delar av SU?

– Fokuset här på SOFI är väldigt enhetligt. Alla delar forskningsintressen vilket underlättar samarbeten och diskussioner. På andra institutioner är intressena mer varierade, vilket kan göra det svårare att hitta gemensamma beröringspunkter.

Hur skulle du beskriva din forskning för någon utomstående?

– Jag fokuserar på att identifiera generella mönster i samhället genom att använda statistiska modeller och kvantitativa data. Målet är att förstå strukturer och samband snarare än individuella anekdoter. Det handlar om att vara ödmjuk inför att människor har olika utgångspositioner.

Vad har varit mest överraskande i din forskning hittills?

– Det är ofta svårt att bli överraskad eftersom man har rimliga förväntningar. Men jag kan ibland förvånas över att det faktiskt finns en struktur som vi kan fånga med statistiska modeller och kvantitativa data. Att den verkligen finns där, att allting inte bara är brus. Det är som att jag vaknar upp och inser att jag håller på med något som är meningsfullt.

Vad ser du fram emot mest på SOFI?

– Att få möjlighet att verkligen fokusera på forskning. Det är ett stort privilegium.

 

Mer om Martin Hällsten