Call for papers: 2022 års workshop om barn och hälsa

Vi bjuder in forskare i alla skeden av karriären till "The Stockholm Health Day" på ämnet Barn och Hälsa 2022, den 20-21 oktober på Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.

Keynote speaker: Janet Currie (Princeton).

 

 

Tvpå barn cyklar på en grusväg

Foto: Gabby Baldrocco / Mostphotos

The Stockholm Health Day på ämnet barn och hälsa syftar till att samla forskare för att lägga grunden till ett nätverk inom hälsoekonomi. Forskning visar att vår uppväxtmiljö är betydelsefull för många utfall senare i livet, främst genom att påverka ackumuleringen av humankapital. Hälsa under barndomen spelar en central roll för humankapitalutveckling och kan förklara en betydande del av variationen både i vuxnas hälsa och andra långsiktiga utfall. Vi hoppas att denna workshop ska kunna erbjuda en plattform där forskare kan diskutera idéer, presentera sin forskning, få feedback och starta nya samarbeten.

Keynote speaker är professor Janet Currie från Princeton University. Currie är en pionjär inom den ekonomiska analysen av barns utveckling. Hennes forskning fokuserar på socioekonomiska skillnader i hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård, miljöhot mot hälsan, den mentala hälsans viktiga roll och de långsiktiga effekterna av hälsoproblem under graviditet och tidig barndom.

Vi inbjuder forskare i alla skeden av sina karriärer att skicka in (1) ett utökat abstract för att delta i korta presentationssessioner eller (2) fullständiga uppsatser för längre presentationer följt av kommentarer från en tilldelad opponent. Skicka in dina bidrag eller frågor till workshop@sofi.su.se senast den 15 augusti 2022.

Datum och plats: 20-21 oktober 2022 på Stockholms universitet.

Workshopen vänder sig till forskare i nationalekonomi. En middag för workshopdeltagare hålls torsdagen den 20 oktober. Vi tackar tacksamt för ekonomiskt stöd från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och Tore Browaldhs stiftelse.

Vi ser fram emot att se dig i Stockholm!

Marie-Pascale Grimon, Jenny Jans, Linna Martén, Simona Tudor