Våra utbildningar

Vill du läsa arbetsmarknadskunskap en eller två terminer? Vi erbjuder två kurser som tillsammans ger dig ett år på heltid inom arbetsmarknadskunskap.

Sök bland våra utbildningar

Under din tid hos oss kommer du studera arbetsmarknaden från flera olika perspektiv. Det ger dig kunskap om arbetsrätt, arbetsmarknadspolitik, -ekonomi och -organisation. Kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Som lärare möter du forskare som är inriktade på arbetsmarknadsfrågor kopplade till sociologi, nationalekonomi och juridik. 

Ett år eller en termin du väljer!

Våra utbildningar består av två kurser på grundnivå, båda på 30 hp. Det ger dig bred och aktuell kunskap inom arbetsmarknadskunskap. Utbildningen är uppdelad på två terminer, du väljer om du vill söka till termin 2. 

Du börjar med Arbetetsmarknadskunskap med management I 30 hp termin 1. En kurs som från och med VT23 kommer att döpas om till Arbetsmarknadskunskap I 30 hp.
Därefter väljer du om du vill söka vidare till termin 2 som innehåller Arbetsmarknadskunskap med management II 30 hp. En kurs som from HT23 kommer döpas om till Arbetsmarknadskusnkap II 30 hp. 

Du ansöker via Antagning.se
Välkommen med din ansökan! 

 

 

För att studera arbetsmarknaden behöver vi kunna både zooma in på detaljnivå och se individperspektivet samtidigt som vi behöver kunna se det större samhällsperspektivet. Därför använder man inom Arbetsmarknadskunskap arbetsrättsliga, nationalekonomiska och sociologiska perspektiv för att studera arbetsmarknaden.

Det gör att du som student får en bättre förståelse för relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, du får breda kunskaper inom arbetsrätt som gör att du kan lösa praktiska arbetsrättsliga problem. Från arbetsmarknadsekonomi får du användbara kunskaper inom t.ex. lönesättning, rekrytering och arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadssociologi och organisationsteori lär dig mer om arbetsgrupper/team, arbetsmiljö, ledarskap och organisationsstruktur. Låter det spännande? 

Arbetsmarknadskunskap- ett utbildningsområde som ger användbara kunskaper arbetsgivare efterfrågar

Alla kurser i arbetsmarknadskunskap är fristående så du kan själv kan välja vilka kurser du vill läsa och i vilken ordning. Det betyder också att du kan välja att ha med kurserna i en kandidatexamen tillsammans med andra kurser (upp till 180 hp inkl ett huvudområde på 90 hp). 

 

Våra kurser på grundnivå

 

Höstterminen 2022

Arbetsmarknadskunskap med management I 30 hp

Arbetsmarknadskunskap med management II 30 hp


Vårterminen 2023

Ansökan öppnar 15 sep 2022 till:  

Arbetsmarknadskunskap I 30 hp

Arbetsmarknadskunskap med management II 30 hp

 

Höstterminen 2023

Arbetsmarknadskunskap I 30 hp

Arbetsmarknadskunskap II 30 hp 
 

 

En uppdragsutbildning kan beskrivas som en skräddarsydd kurs eller kurspaket som ges på uppdrag av en arbetsgivare. Läs mer om vilka utbildningar vi tidigare gett och hur du anmäler intresse av att starta en uppdragsutbildning på: Uppdragsutbildning på AKPA

Människor vid ett övergångsställe
Foto: Orasis

 

 

Vi strävar hela tiden efter att uppdatera och förbättra våra kurser vad gäller innehåll, upplägg och pedagogik. De kommande terminerna hoppas vi kunna fortsätta utveckla våra kurser, utan att göra några större förändringar som påverkar innehåll eller genomförande. 

Vi kommer att börja genomföra salstentamen på plats under HT22, mer information kommer på Athena till berörda studenter. 

Förändring på gång. Foto: Jeeshau Yu
Förändring på gång. Foto: Jeeshau Yu

Sök bland våra utbildningar