Om institutet

SUITS är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut som har som mål att producera forskning av högsta internationella kvalitet inom både samhällsvetenskap och humaniora. Forskning vid institutet faller under den breda etiketten, Turkish Studies.

 

Forskare vid SUITS

 Listan över forskare vid SUITS hittas på Kontakt sidan

 

Evenemang och seminarier

SUITS är värd för öppna föreläsningar och paneldiskussioner under hela året och våra forskare deltar även i öppna evenemang med andra institutioner som värd - i Stockholm, nationellt och internationellt. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och gilla vår Facebook-sida för att hålla dig uppdaterad om framtida evenemang.

Kommande evenemang på svenska finns på kalendersidan

Hitta evenemang på engelska på Calendar page

Forskningsseminarier hålls under hela läsåret och riktar sig till forskare som arbetar inom närliggande akademiska områden. Övriga får delta om utrymmet tillåter. Kontakta Paul Levin för frågor om forskningsseminarier.

 

Policy Briefs

Vår 2023, n.2
Vad skulle Europieska Unionen göra i fallet av oppositionens valseger i Turkiet?, Ilke Toygür

Vinter 2023, n.1
Vad kan vi förvänta oss av Turkiets 2023 val?, Jenny White

 

Nyhetsbrev

Vi skickar ut några nyhetsbrev varje år om våra aktiviteter och evenemang.

Prenumera här

Våra tidigare nyhetsbrev (på engelska)

 

Organisation

Institutet leds av dess direktör, Paul T. Levin, som utses av rektorn vid Stockholms universitet. Direktören är anställd på heltid som forskare och har till uppgift att leda institutet i enlighet med de beslut som fattas av en styrelse bestående av fyra Stockholms universitetsprofessorer samt en ordförande.

Styrelsen

Jakob Hallgren, Ordförande
Helena Bodin, Ledamot
Mark Rhinard, Ledamot
Isabell Schierenbeck, Ledamot
Jonas Tallberg, Ledamot

Paul T. Levin, Direktör för SUITS
Magnus Petersson,   Prefekt för Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Styrelsen sammanträder minst en gång per termin och godkänner budget tillsammans med verksamhetsplan samt årsredovisning.

På denna sida