Disputation: Fritidshemmets matematik: Möten som räknas

Disputation

Datum: fredag 20 maj 2022

Tid: 13.00 – 16.00

Plats: Vivi Täckholmsalen (Q211), Arrhenius hus Q / Zoom

Anna Wallin vid Institutionen för ämnesdidaktik lägger fram sin avhandling Fritidshemmets matematik: Möten som räknas, som är en flerfallsstudie där matematikdidaktik och fritidshemspedagogik möts och samverkar. Alla intresserade är välkomna att delta vid disputationen.

Anna Wallin

Anna Wallin, doktorand vid Institutionen för ämnesdidaktik, försvarar sin avhandling Fritidshemmets matematik: Möten som räknas.

I avhandlingen beskriver Anna Wallin den studie hon gjort och som undersöker hur matematik kan skapas och bli till i och med fritidshemmets materiellt-diskursiva praktik. Studien är en flerfallsstudie där matematikdidaktik och fritidshemspedagogik möts och samverkar med en sociopolitisk ingång. Med hjälp av ett utbildningssociologiskt, ett kulturhistoriskt perspektiv på matematik och senare ett posthumanistiskt perspektiv möts empiriskt material och teoretiska begrepp. På så vis synliggörs ett landskap av informella och formella matematiska enactmentinriktningar, fritidshemmets matematiska aktiviteter och värderingar samt en variant av matematiska händelser som benämns matematik-a.

Avhandlingen är en sammanläggning och inkluderar fem artiklar.

Opponent: Professor Hanna Palmér, Linnéuniversitetet
Betygsnämnd: Björn Haglund, Högskolan Gävle
Anna Palmer, Stockholms universitet
Toril Eskeland Rangnes, Høgskolen i Østfold
Auli Arvola Orlander, Stockholms universitet (reserv)
Maria Andrée, Stockholms universitet (ordförande)
Handledare: Paola Valero, Stockholms universitet (huvudhandledare)
Eva Norén, Stockholms universitet (biträdande handledare)


Alla intresserade är välkomna att delta - antingen på plats i Vivi Täckholmsalen i Arrhenius hus Q, Stockholms universitet, eller digitalt via Zoom.

Delta via Zoom

Anna Wallins avhandling finns som Open Access i DiVA:

Fritidshemmets matematik: Möten som räknas