Äntligen har Medieverkstan flyttat in i nya funktionella lokaler

Under 2022 har Medieverkstan flyttat in i nya funktionella lokaler i närheten av Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. I deras specialanpassade lokaler med särskilt utbildad personal, kan lärarutbildare och lärarstudenter få stöd och hjälp med att utveckla sin digitala kompetens och använda digitala verktyg i sin undervisning.

Utbildningsmaterial Medieverkstan
Foto: Medieverkstan
Lisa Öhman
Lisa Öhman

– Vi är så glada för våra nya lokaler, säger Lisa Öhman som är ansvarig för Medieverkstan och IT-pedagog Eva-Mari Kallin. Från att tidigare endast ha haft ett begränsat utrymme har vi nu flera ljusa och trevliga lokaler med flexibel utrustning. Det ger oss helt andra förutsättningar än tidigare, som vi hoppas att våra lärarutbildare och lärarstudenter ska uppskatta.

– I Medieverkstan kan vi hjälpa till med det mesta som har att göra med hur man använder medier och digitala verktyg för att utveckla sin undervisning, berättar Eva-Mari Kallin som håller i de flesta av utbildningarna. Det kan till exempel handla om att arbeta med text, ljud, bild, film och olika multimediala produktioner. Fokus är alltid på vad eleven ska lära sig - och hur den digitala produktionen ska anpassas för att eleven ska kunna ta till sig kunskapen på bästa sätt.

Eva-Mari Kallin
Eva-Mari Kallin

– Ett viktigt examensmål för lärarutbildningarna är att en lärare ska kunna "visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna". Det är ett stort och viktigt kursmål, konstaterar Lisa Öhman. Och där tror jag att vi på Medieverkstan kan vara ett stort stöd till att bidra till den digitala kompetensen.

 

Ta nästa steg tillsammans

– Inom kort kommer vi att höra av oss och boka möten med lärarutbildare i alla olika ämnesgrupper, fortsätter Lisa Öhman. Vi vill berätta vad vi kan hjälpa till med och om de förbättrade förutsättningar som våra nya lokaler innebär.

– Nu när pandemin är över och de flesta har fått en regelbunden vana i att använda det digitala i sin undervisning, tror jag många är redo att ta nästa steg. Hur kan vi, med all denna erfarenhet i ryggen, behålla och vidareutveckla det vi redan lärt oss? Jag ser fram emot att vi tillsammans ska kunna lyfta den digitala kompetensen ännu längre fram, avslutar Lisa Öhman.

Utbildningsmaterial Medieverkstan
Foto: Medieverkstan

Till Medieverkstans webbsida