Kulturskoleklivet - för dig som vill inspirera barn och unga

Har du kunskaper i ett konstnärligt ämne och vill inspirera barn och unga? Genom Kulturskoleklivet kan du bli pedagog i kulturskolan. Nu kan du göra en sen anmälan till höstterminen 2022.

Genom Kulturskoleklivet kan du bli pedagog i kulturskolan. Nu kan du göra en sen anmälan till höstens kurser vid Stockholms universitet. Foto: Unsplash

Bli kulturskolepedagog! Kulturskoleklivet är för dig som är intresserad av att leda estetisk verksamhet med barn och unga i kulturskolan. Även du som redan arbetar inom kulturskolan är välkommen att söka Kulturskoleklivets kurser för att fortbilda dig.

Hösten 2022 ger Stockholms universitet två kurser inom Kulturskoleklivet.

Nu kan du göra en sen anmälan.

Observera att ansökan om reell kompetens inte är möjlig om du gör en sen anmälan.

Foto: Unsplash
 

Kulturskoledidaktik: uppdraget

15 hp

Kursen ger en introduktion till kulturskolans uppdrag - i samhället i stort och för barn och unga. I kursen behandlas olika perspektiv på undervisning och lärande i kulturskolans estetiska verksamhet.

Kursen ges på halvfart, med heldagsträffar på campus varje måndag 29/8-15/1.

Läs mer om kursen, se höstens schema - och anmäl dig

Foto: Jens Lasthein
 

Att leda drama/teater med barn och unga

15 hp

Kursen behandlar ledarskap i drama/teater med barn- och ungdomsgrupper, vilket utforskas teoretiskt och praktiskt på generell samt personlig nivå. Dramapedagogiskt arbetssätt bidrar till fördjupad kunskap om ledarskapets dimensioner.

Kursen ges på halvfart, med heldagsträffar på campus varannan fredag 29/8-15/1.

Läs mer om kursen, se höstens schema - och anmäl dig