Ny handbok om förkroppsligande och lärande

I början av december i år släpptes en ny bok inom forskningsområdet "platsrelaterad kinestetisk didaktik" som bland annat behandlar bildpedagogik och estetiska lärprocesser. Inom forskningsfältet är närmare 40 forskare engagerade från olika kontinenter.

The Palvgrave handbook of embodiment and learning

Handboken borrar djupare i frågor om förkroppsligande och lärande – och fokuserar på kroppen som verktyg och dess betydelse i lärandeprocessen. Till exempel uttrycks känslor i en pratares diktion och väl genomtänkta ordval, samt hens attityd, diverse relationer och synvinklar. En röst kan vara formell eller informell, hermetisk eller öppen, allvarlig eller lättsam, skojig eller dyster. Vilka sociala relationer skapas genom röst, eller genom olika blickar? Hur kan klassrummet användas som en scen?

Genom att placera kroppen i centrum för pedagogisk praktik introducerar redaktörerna av boken också konceptet "takt" som ett praktiskt kroppsligt språk. Dessutom ifrågasätter de välbekanta och etablerade sätt att se på kroppens betydelse för inlärning – och introducerar nya perspektiv på hur kroppslighet kan påverka elevernas inlärning.

– Med den här boken tar vi ytterligare ett steg med att utveckla vårt forskningsområde "platsrelaterad kinestetisk didaktik", säger Anja Kraus som är en av utgivarna. Boken är en del i ett långsiktigt samarbete med en internationell forskargrupp där vi intresserar oss för frågor om pedagogisk historisk antropologi.

– Vår förhoppning är att boken ska bidra till att fler får upp ögonen för kroppens betydelse i undervisningen. Den riktar sig framför allt till forskare inom pedagogik och utbildning, kulturvetenskap och filosofi – samt till forskare inom samhällsvetenskap. Men även andra, som är nyfikna på människor i samspel, hoppas vi ska ha stor behållning av boken.

Ladda ner boken på springer.com