Samarbeten

Institutionen för ämnesdidaktik samverkar såväl inom universitetet som med externa aktörer, både nationellt och internationellt.

Institutionen för ämnesdidaktik samverkar på flera sätt med det omgivande samhället. Vi samarbetar med flera externa aktörer och vår personal deltar aktivt i skoldebatten och i statliga utredningar. Vi lämnar remissvar på lagförslag samt ingår i nationella och internationella expertorgan.

Vi samverkar med regionens kommuner och skolor inom områden som verksamhetsförlagd utbildning och lärares kompetensutveckling. Vid Stockholms universitet har vi ett nära samarbete med flera institutioner, framför allt inom lärarutbildningarna, och inom forskarutbildningen samverkar vi med andra universitet. Vi har utbytesavtal med flera lärosäten i Europa och övriga världen.

 

ULF-projektet

Foto: Katja Kircher.

ULF-projektet är ett initiativ för samverkan mellan akademi och skola kring praktiknära forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Maria Andrée vid Institutionen för ämnesdidaktik är ordförande i den lokala ULF-samordningsgruppen vid Stockholms universitet.

Läs mer om ULF-projektet

 

Stockholm Teaching & Learning Studies – STLS

Redovisning i klassrummet.
Foto: Mostphotos.

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. STLS fungerar som en viktig samarbetsyta för forskande lärare i olika ämnen.

Stockholm Teaching & Learning Studies – STLS

 

Circle – aktuell språkpedagogisk forskning

Circle är en samling digitala resurser för lärare som arbetar med språkundervisning – på alla nivåer och var som helst i världen. Uppdraget är att uppmärksamma relevant språkpedagogisk forskning genom bland annat inspelade föreläsningar och intervjuer med forskare. Allt material är fritt att använda och öppet för alla som är intresserade.

Läs mer om Circle på deras engelska sajt
 

 

Demokratimässan - utbildningsmaterial för gymnasiet

Demokrati - arbete pågår. Liknar varningstriangel för vägtrafik

1921 fattade riksdagen det slutgiltiga beslutet om kvinnlig rösträtt vilket innebar att Sverige fick allmän och lika rösträtt. Som en del av firandet av 100-årsjubileumet tog Stockholms universitet i samarbete med Göteborgs och Örebro universitet fram ett utbildningsmaterial riktat mot gymnasieskolan.

Vid Stockholms universitet hölls även en digital demokratimässa, som ingick i ett regeringsuppdrag om att stärka gymnasieelevers kunskaper om demokratins möjligheter och utmaningar.

Ta del av utbildningsmaterialet

 

Skolverket

De nationella proven i svenska för invandrare utarbetas vid Institutionen för ämnesdidaktik på uppdrag av Skolverket och våra provkonstruktörer har etablerade samarbeten med andra provinstitutioner, både nationellt och internationellt.

Skolverket

På denna sida