Ämneslärare i gymnasieskolan - äldre studiegång

Studiegång för studenter antagna mellan HT 2011-VT 2017. Ämneskombination med två ämnen.

Den här äldre studiegången har fasats ut och de flesta kurserna i den ges inte längre. Du som ännu har kurser kvar att läsa bör snarast kontakta en studievägledare för att planera dina studier.

För att få en lärarexamen måste du ha klarat av samtliga kurser enligt din studiegång senast 31 december 2024.

Utbildningsplan - ämne 1 geografi eller samhällskunskap (LUHSY)

Utbildningsplan - ämne 1 historia eller religionskunskap (LSAMY)

Utbildningsplan - ämne 1 språk (LSDIY)

 

Kontakt

När du skickar e-post: Ange dina personuppgifter samt vilket program eller vilken kurs du går. Det underlättar hanteringen av ditt ärende och du får svar fortare.

För hjälp med studieplanering, studieuppehåll eller särskilt pedagogiskt stöd:
På denna sida