Bli ämneslärare - gör en sen anmälan

Vill du bli lärare men missade att anmäla dig? Vid Institutionen för ämnesdidaktik har vi platser kvar på vissa inriktningar inom ämneslärarprogrammet. Nu kan du göra en sen anmälan till höstterminen.

Ung man som stannar upp
Missade du att anmäla dig till hösten? Gör en sen anmälan! Foto: Unsplash

Sista ordinarie anmälningsdag till höstterminen var 19 april, men de program där det finns platser kvar är nu öppna för sen anmälan. Du anmäler dig på antagning.se.

Sena anmälningar handläggs löpande. För att öka din chans att få en utbildningsplats bör du därför anmäla dig så fort som möjligt. Observera att det kan dröja fram till terminsstart innan du får besked om antagning.

Ungdomarna behöver dig

Som ämneslärare arbetar du med ungdomar i årskurs 7-9 eller på gymnasiet. Det är ett jobb som inte bara är intressant och roligt, du blir också en viktig person för dina elevers utveckling mot vuxenlivet.

När du utbildar dig till ämneslärare ägnar du en stor del av din studietid åt att fördjupa dig i dina favoritämnen. När du anmäler dig väljer du dels om du vill arbeta i årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan, dels vilka ämneskombinationer som passar dig.

 

För arbete i årskurs 7-9

Följande ämneskombinationer öppnar för sen anmälan. Du läser ditt förstaämne i tre terminer och ditt andraämne i två. På den länkade programsidan kan du läsa mer om inriktningen och se programmets studiegång.

Geografi, Engelska

Geografi, Svenska som andraspråk

Historia, Svenska som andraspråk

Religionskunskap, Engelska

 

För arbete i gymnasieskolan

Följande ämneskombinationer öppnar för sen anmälan. Du läser ditt förstaämne i fyra terminer och ditt andraämne i tre. På den länkade programsidan kan du läsa mer om inriktningen och se programmets studiegång.

Historia, Svenska som andraspråk

Religionskunskap, Engelska

Religionskunskap, Matematik

Religionskunskap, Svenska som andraspråk

Spanska, Engelska

Spanska, Matematik

Spanska, Svenska som andraspråk

Svenska, Franska 
Om du väljer den här inriktningen kan du plugga franska i Aix-en-Provence.

Svenska, Spanska 
Om du väljer den här inriktningen kan du plugga spanska i Málaga.

Svenska, Tyska

Svenska som andraspråk, Matematik

Svenska som andraspråk, Spanska 
Om du väljer den här inriktningen kan du plugga spanska i Málaga.

Svenska som andraspråk, Tyska

Sök bland våra utbildningar