Bli lärare - gör en sen anmälan till hösten

Vill du bli lärare men missade att anmäla dig? Vid Institutionen för ämnesdidaktik har vi platser kvar på grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, samt för flera inriktningar inom ämneslärarprogrammet. Från den 15 juli kan du göra en sen anmälan till höstterminen.

Missade du att anmäla dig till höstterminen? Gör en sen anmälan! Foto: Christina Wocintech/Unsplash.

Sista ordinarie anmälningsdag till höstterminen var 15 april, men de program där det finns platser kvar öppnar i juli för sen anmälan.

Sena anmälningar handläggs löpande. För att öka din chans att få en utbildningsplats bör du därför anmäla dig så fort det är möjligt. Observera att det kan dröja fram till terminsstart innan du får besked om antagning.

Välkommen till oss höstterminen 2024!

Se nedan vilka av våra lärarprogram som öppnar för sen anmälan.

 

För arbete i årskurs 4-6

Som grundlärare träffar du barn som är nyfikna på sin omvärld och fulla av lust att veta mer. Under utbildningen får du en helhetssyn på barns lärande och även fördjupade ämneskunskaper.

Följande grundlärarprogram öppnar för sen anmälan den 15 juli. På den länkade programsidan kan du läsa mer om inriktningen och se programmets studiegång:

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6

 

För arbete i årskurs 7-9

Foto: Mostphotos

Som ämneslärare blir du en viktig person för dina elevers utveckling mot vuxenlivet.

När du anmäler dig till ämneslärarprogrammet väljer du dels om du vill arbeta i årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan, dels vilka ämneskombinationer som passar dig.

På inriktningen för arbete i årskurs 7-9 läser du ditt förstaämne i tre terminer och ditt andraämne i två terminer. På den länkade programsidan kan du läsa mer om inriktningen och se programmets studiegång.

Följande ämneskombinationer öppnar för sen anmälan den 15 juli:

Engelska, Svenska som andraspråk

Geografi, Historia

Geografi, Religionskunskap

Geografi, Svenska som andraspråk

Historia, Engelska

Historia, Svenska som andraspråk

Religionskunskap, Engelska

Religionskunskap, Historia

Religionskunskap, Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk, Engelska

 

För arbete i gymnasieskolan

Ungdomar sitter på rad utomhus och pluggar
Foto: Mostphotos

Som ämneslärare blir du en viktig person för dina elevers utveckling mot vuxenlivet.

När du anmäler dig till ämneslärarprogrammet väljer du dels om du vill arbeta i årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan, dels vilka ämneskombinationer som passar dig.

På inriktningen för arbete i gymnasieskolan läser du ditt förstaämne i fyra terminer och ditt andraämne i tre terminer. På den länkade programsidan kan du läsa mer om inriktningen och se programmets studiegång.

Följande ämneskombinationer öppnar för sen anmälan den 15 juli:

Engelska, Franska
Om du väljer den här inriktningen kan du plugga franska i Aix-en-Provence.

Engelska, Spanska 
Om du väljer den här inriktningen kan du plugga spanska i Málaga.

Engelska, Tyska

Geografi, Engelska

Geografi, Historia

Geografi, Matematik

Geografi, Religionskunskap

Historia, Engelska

Historia, Matematik

Historia, Svenska som andraspråk

Religionskunskap, Engelska

Religionskunskap, Historia

Religionskunskap, Matematik

Religionskunskap, Svenska som andraspråk

Samhällskunskap, Engelska

Samhällskunskap, Matematik

Samhällskunskap, Religionskunskap

Samhällskunskap, Svenska

Samhällskunskap, Svenska som andraspråk

Spanska, Engelska

Spanska, Matematik

Spanska, Svenska som andraspråk

Svenska, Franska 
Om du väljer den här inriktningen kan du plugga franska i Aix-en-Provence.

Svenska, Matematik

Svenska, Spanska 
Om du väljer den här inriktningen kan du plugga spanska i Málaga.

Svenska, Tyska

Svenska som andraspråk, Engelska

Svenska som andraspråk, Franska 
Om du väljer den här inriktningen kan du plugga franska i Aix-en-Provence.

Svenska som andraspråk, Historia

Svenska som andraspråk, Matematik

Svenska som andraspråk, Religionskunskap

Svenska som andraspråk, Spanska 
Om du väljer den här inriktningen kan du plugga spanska i Málaga.

Svenska som andraspråk, Tyska

Sök bland våra utbildningar