Få nya perspektiv i höst - gör en sen anmälan

Vill du studera i höst men missade att anmäla dig? Vid Institutionen för ämnesdidaktik har vi platser kvar på flera fristående kurser. Från den 15 juli kan du göra en sen anmälan till höstterminen.

Varför inte studera och få lite nya perspektiv? Gör en sen anmälan till höstterminen! Foto: Jud Mackrill/Unsplash.

Sista ordinarie anmälningsdag till höstterminen var 15 april, men de kurser där det finns platser kvar öppnar i juli för sen anmälan.

Från den 15 juli kan du anmäla dig på antagning.se.

Sena anmälningar handläggs löpande. För att öka din chans att få en utbildningsplats bör du därför anmäla dig så fort det är möjligt. Observera att det kan dröja fram till kursstart innan du får besked om antagning.

Få nya perspektiv på undervisning

Vid Institutionen för ämnesdidaktik ligger utbildningsfokus på den ämnesdidaktiska kompetensen. Våra fristående kurser vänder sig framför allt till dig som redan är lärare men även till dig som kanske drömmer om att bli det. Hos oss får du nya perspektiv på undervisning, i allt från humaniora till naturvetenskap.

Välkommen till oss höstterminen 2024!

Se nedan vad vi erbjuder inom just ditt ämnesområde.

 

Estetiska ämnenas didaktik

Foto: Niklas Björling

Vi har platser kvar på följande kurser. På den länkade kurssidan kan du läsa mer om kursen och se höstterminens schema.

Fristående kurser på grundnivå

Att leda drama/teater med barn och unga - ingår i Kulturskoleklivet (HVDK33) 15 hp

Bilddidaktik för årskurs F-6 (HVBFVI) 30 hp

Drama i undervisning för hållbar utveckling (HVD001) 7,5 hp

Drama som verktyg för förändring - Forumspel (HVDRF2) 7,5 hp

Film och skapande i kulturskolan - ingår i Kulturskoleklivet (HV06KS) 7,5 hp

Forskning i drama och teaterdidaktik (HVDT05) 15 hp

Forskning i drama och teaterdidaktik - fördjupning (HVDT06) 15 hp

Introduktion till drama med didaktisk inriktning (CH05DF) 7,5 hp

Kulturarv: estetik, lärande och reflexivitet (CH100F) 7,5 hp

Kulturskoledidaktik: ämnesdidaktik - ingår i Kulturskoleklivet (HV18KS) 15 hp

Museipedagogik I (CH113F) 7,5 hp

Musikdidaktik. Gitarr - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I (HV03DF) 7,5 hp

Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I (HV04EF) 7,5 hp

 

Humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Foto: Mostphotos

Vi har platser kvar på följande kurser. På den länkade kurssidan kan du läsa mer om kursen och se höstterminens schema.

Fristående kurser på grundnivå

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6 (HV46FV) 30 hp

Didaktiska perspektiv på islam i skolan (HVRD01) 7,5 hp

Introduktion till etikdidaktik i religionskunskap (HVTEGN) 7,5 hp

Praktisk religionsdidaktik (HVREGN) 3 hp

Fristående kurser på avancerad nivå

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen (HV426F) 7,5 hp

Berättelser och rollspel som pedagogiska verktyg i historie- och SO-undervisning (HV2RAN) 7,5 hp

Fördjupningskurs i handledning av lärarstudenter (VF200F) 7,5 hp

Lärande genom berättelser och rollspel i historie- och SO-undervisning (HVB4AN) 7,5 hp

 

Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Foto: Mostphotos

Vi har platser kvar på följande kurser. På den länkade kurssidan kan du läsa mer om kursen och se höstterminens schema.

Fristående kurser på grundnivå

Den uppfinningsrika människan - Teknikämnets innehåll och undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 (UM2021) 7,5 hp

Kommunikation och lärande i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 (UM2034) 7,5 hp

Matematik och didaktik F-3, 1: Elevperspektivet (UM2022) 7,5 hp

Matematik och didaktik F-3, 2: Matematikens processer (UM2030) 7,5 hp

Matematik och didaktik 4-6, 1: Elevperspektivet (UM2100) 7,5 hp

Matematik och didaktik 4-6, 2: Matematikens processer (UM2032) 7,5 hp

Matematikämnets didaktik, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan (UM4046) 7,5 hp

Fristående kurser på avancerad nivå

Matematikämnets didaktik A (UM8028) 7,5 hp

Matematikämnets didaktik B (UM8029) 7,5 hp

Naturvetenskapsämnenas didaktik A (UM7013) 7,5 hp

Naturvetenskapsämnenas didaktik B (UM7014) 7,5 hp

Undervisning och lärande i matematik och naturvetenskap i flerspråkiga klasser (UM8006) 7,5 hp

Ta en magister eller master

Vill du fördjupa dig i frågor om undervisning, lärande och bedömning? Vi ger magister- och masterprogram som leder till examen på avancerad nivå och gör dig behörig för forskarstudier.

Magisterprogram i matematikämnets didaktik, 60 hp

Masterprogram i matematikämnets didaktik, 120 hp

Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, 60 hp

Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, 120 hp

 

Språkdidaktik och svenska som andraspråk

Foto: Mostphotos

Vi har platser kvar på följande kurser. På den länkade kurssidan kan du läsa mer om kursen och se höstterminens schema.

Fristående kurser på grundnivå

Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3 (US7EKF)

Kurspaket Svenska som andraspråk I (USS100) 30 hp 
Distans 50%

Kurspaket Svenska som andraspråk I (USS100) 30 hp 
Campus 100% dag

Kurspaket Svenska som andraspråk I (USS100) 30 hp 
Campus 50% kväll

Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning (USS300) 30 hp

Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, III - Barns textvärldar (US273F) 7,5 hp

Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, IV - Kritiska perspektiv på språk och samhälle (US274F) 7,5 hp

Fristående kurser på avancerad nivå

Lingvistisk etnografi i utbildningssammanhang (US544F) 7,5 hp

Litteracitet i ett andraspråksperspektiv (US531F) 7,5 hp

Språkdidaktik - teori och tillämpning (US545F) 7,5 hp

Språkdidaktiska forskningsperspektiv (US542F) 7,5 hp

Tredjespråksforskning och språkdidaktik (US543F) 7,5 hp

Sök bland våra utbildningar