Kompetensutveckla dig i höst - gör en sen anmälan

Vill du studera i höst men missade att anmäla dig? Vid Institutionen för ämnesdidaktik har vi platser kvar på vissa kurser. Nu kan du göra en sen anmälan.

Förväntansfull man
Varför inte studera i höst och få lite nya perspektiv? Gör en sen anmälan! Foto: Mostphotos

Sista ordinarie anmälningsdag till höstterminen var 19 april, men de kurser där det finns platser kvar är nu öppna för sen anmälan. Du anmäler dig på antagning.se.

Sena anmälningar handläggs löpande. För att öka din chans att få en utbildningsplats bör du därför anmäla dig så fort som möjligt. Observera att det kan dröja fram till kursstart innan du får besked om antagning.

Få nya perspektiv på undervisning

Vid Institutionen för ämnesdidaktik ligger utbildningsfokus på den ämnesdidaktiska kompetensen. Våra kurser vänder sig framför allt till dig som redan är lärare men även till dig som kanske drömmer om att bli det. Hos oss får du nya perspektiv på undervisning, i allt från humaniora till naturvetenskap. Ses vi i höst?

 

Estetiska ämnenas didaktik

Vi har platser kvar på följande kurser. På den länkade kurssidan kan du läsa mer om kursen och se höstens schema.

Grundnivå

Bilddidaktik för årskurs F-6 (HVBFVI) 30 hp

Drama - lek - språk (HV00DF) 7,5 hp

Drama som verktyg för förändring - Forumspel (HVDRF2) 7,5 hp

Introduktion till drama med didaktisk inriktning (CH05DF) 7,5 hp

Musikdidaktik II, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6 (HVM2FV) 15 hp

Musikdidaktik. Gitarr - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I (HV03DF) 7,5 hp

Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I (HV04EF) 7,5 hp

Ämnesdidaktisk forskning (HVDT02) 15 hp

Ämnesdidaktisk forskning - fördjupning (HVDT03) 15 hp

Kulturskoleklivet

Att leda drama/teater med barn och unga (HVDK33) 15 hp

Kulturskoledidaktik: uppdraget (HV02KS) 15 hp

 

Humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Vi har platser kvar på följande kurser. På den länkade kurssidan kan du läsa mer om kursen och se höstens schema.

Grundnivå

Didaktiska perspektiv på islam i skolan (HVRD01) 7,5 hp

Klimatförändringar och lösningar - ett didaktiskt perspektiv (HVK1GN) 7,5 hp

Kulturarv: estetik, lärande och reflexivitet (HVK01G) 7,5 hp

Museipedagogik I (CH103F) 7,5 hp

Avancerad nivå

Berättelser och rollspel som pedagogiska verktyg i historie- och SO-undervisning (HV2RAN) 7,5 hp

Lärande genom berättelser och rollspel i historie- och SO-undervisning (HVB3AN) 7,5 hp

 

Matematikämnets didaktik

Vi har platser kvar på följande kurser. På den länkade kurssidan kan du läsa mer om kursen och se höstens schema.

Grundnivå

Matematikämnets didaktik, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan (UM4046) 7,5 hp

Avancerad nivå

Matematikämnets didaktik A (UM8028) 7,5 hp

Matematikämnets didaktik B (UM8029) 7,5 hp

Undervisning och lärande i matematik och naturvetenskap i flerspråkiga klasser (UM8006) 7,5 hp

 

Naturvetenskapsämnenas didaktik

Vi har platser kvar på följande kurser. På den länkade kurssidan kan du läsa mer om kursen och se höstens schema.

Grundnivå

Den uppfinningsrika människan - Teknikämnets innehåll och undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 (UM2021) 7,5 hp

Kommunikation och lärande i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 (UM2034) 7,5 hp

Avancerad nivå

Naturvetenskapsämnenas didaktik A (UM7013) 7,5 hp

Naturvetenskapsämnenas didaktik B (UM7014) 7,5 hp

 

Språkdidaktik

Vi har platser kvar på följande kurser. På den länkade kurssidan kan du läsa mer om kursen och se höstens schema.

Grundnivå

Barnlitteratur i skolan (US263F) 7,5 hp

Engelska II för årskurs 4-6 (US7E2F) 7,5 hp

Flerspråkighet i förskolan (US167F) 15 hp

Läs- och skrivinlärning (US261F) 7,5 hp

Läs- och skrivutveckling (US262F) 7,5 hp

Multimodalitet och IKT i skolan (US264F) 7,5 hp

Avancerad nivå

Litteracitet i ett andraspråksperspektiv (US531F) 7,5 hp

Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning (US530F) 7,5 hp

Språkdidaktiska forskningsperspektiv (US542F) 7,5 hp

Tredjespråksforskning och språkdidaktik (US543F) 7,5 hp

 

Svenska som andraspråk

Vi har platser kvar på följande kurser. På den länkade kurssidan kan du läsa mer om kursen och se höstens schema.

Grundnivå

Kurspaket Svenska som andraspråk I (USS100) 30 hp

Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning (USS300) 30 hp

Lärarlyftet

Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp) (US154U) 30 hp

Avancerad nivå

Lingvistisk etnografi i utbildningssammanhang (US544F) 7,5 hp

Sök bland våra utbildningar