Docentföreläsning: Hedvig von Ehrenheim

Föreläsning

Datum: tisdag 21 mars 2023

Tid: 16.00 – 18.00

Plats: Rum 435, plan 4

På tisdag den 21 mars kommer Hedvig von Ehrenheim till institutionen för att hålla en docentföreläsning.

Föreläsningen pågår i ca en timme, kl. 16-17, därefter är du välkommen på mottagning med lättare förtäring på plan 4, som är öppen fram till kl. 18.

Slavar i grekiska helgedomar: religion, asyl och juridik 
Abstrakt: I det antika Grekland var slaveri en självklar del av samhällsstrukturen. Slaveri har beskrivits som en ”social död” i tidigare forskning, där slaven hade mycket liten möjlighet att delta i samhället eller forma de sociala relationer som alla människor behöver. Hur var det med religionsutövande? Hade slavar möjlighet att delta i kulter och religiösa festivaler och vad betydde religion och de grekiska helgedomarna för slavpopulationen? Vi kommer att diskutera texter och inskrifter från grekiska helgedomar som ger oss en inblick i slavars möjlighet att delta i kulten, söka asyl, eller köpa sig fria och säkerställa friköpet med en inskrift i helgedomen.