Sigmund Oehrl tilldelades årets Mandelgrenspris

Docent Sigmund Oehrl, forskare vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, har tilldelats Svenska Fornminnesföreningens Mandelgrenspris år 2022.

Priset tilldelades Sigmund för att uppmärksamma hans arbete med skandinaviska run- och bildstenar. Särskilt uppmärksammas det pågående projektet Ancient Images 2.0. A Digital Edition of the Gotlandic Picture Stones, som dokumenterar och analyserar gotländska bildstenar och deras ikonografi och som leds av Sigmund Oehrl. Vidare lyfter motiveringen fram boken Die Bildsteine Gotlands: Probleme und neue Wege ihrer Dokumentation, Lesung und Deutung, vol. 1-2 (2019) som visar både metoden och ett antal konkreta resultat. Mandelgrenspriset består av 100 000 kr samt en medalj formgiven av Annie Winblad Jakubowski.

För mer information om Mandelgrenspriset och Sigmunds forskning kan du besöka dessa sidor:

Svenska fornminnesföreningens hemsida 
Profilsida Sigmund Oehrl