Samarbeten

Institutionens medarbetare har samarbeten med andra institutioner på Stockholms universitet och andra, både, svenska och utländska universitet, forskningsfinansiärer och med det omgivande samhället. Läs om några samarbeten av våra samarbeten här!

Det som inom universitetsvärlden traditionellt går under beteckningen tredje uppgiften inbegriper många sorters samverkan med det omgivande samhället, såsom uppdragsutbildning, öppna föreläsningar och annan populärvetenskaplig verksamhet, samt uppdragsforskning i form av exempelvis rådgivning, analyser och undersökningar som erbjuds till externa aktörer.


 

Uppdragsforskning vid Arkeologiska forskningslaboratoriet

Arkeologiska forskningslaboratoriet erbjuder uppdragsforskning åt externa aktörer i form av avancerade analyser och preparering av arkeologiskt källmaterial, undersökningar i fält och rådgivning. Den unika bredden och kombinationen av specialistkompetenser gör oss till en av få aktörer på marknaden som kan erbjuda kunderna både avancerade analyser och en relevant arkeologisk tolkning av resultaten.

Massa provrör i en svart låda, en pipett som fyller ett provrör
Foto: Unsplash/Louis Reed

Analysmetoder som erbjuds är:

  • Element- och strukturanalys med svepelektronmikroskop (SEM)
  • Analys av kristallina material med röntgendiffraktometer (XRD)
  • Elementanalys med röntgenfluorescens (XRF)
  • Analys av organiska lämningar med gaskromatografi med masspektrometri (GC-MS)
  • Isotopanalys av kol, kväve, svavel & strontium
  • Fosfatanalys och fosfatkartering
  • Konservering av metallföremål
  • 3D-scanning och utskrift i 3D av arkeologiska föremål
  • Materialanalys med fouriertransformerad infrarödspektroskopi (FTIR)

Vid förfrågningar mejla till: info@auxilia.su.se

 

Om du läser eller har läst vid Stockholms universitet är du alumn och kan bli medlem i alumnnätverket. Registrera dig vid Stockholms universitets alumnnätverk.

Nätverket ger dig möjlighet att delta i intressant evenemang och fortbildningar och få information om öppna föreläsningar, ny forskning och andra nyheter.

 

Forskare vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur har framgångsrikt tilldelats extern finansiering av forskningsprojekt. Externa forskningsfinansiärer är bl.a. Vetenskapsrådet, Rådsprofessorsprogrammet (Vetenskapsrådet), Formas, Berit Wallenbergs stiftelse, Riksdagens Jubileumsfond.

Institutionen är utsett till ett av Stockholms universitets ledande forskningsområde och har, i och med detta, tilldelats extra medel för forskning. Medlen har, bland annat, möjligjort postdok-anställningar för alla avdelningar och enheter vid institutionen.

 

Samverkan med det omgivande samhället

Våra forskare är ständigt aktuella med ämnen som antika trädgårdar och växter, arkeologi i Lappland eller den beryktade krigargraven från Birka. Lyssna till radioprogram, poddar eller se inspelade föredrag och filmer, som våra forskare medverkat i.

 

 

Kontakt

Prefekt
Stf Prefekt
Avdelningsföreståndare Antikens kultur och samhällsliv
Avdelningsföreståndare Arkeologi
Avdelningsföreståndare Arkeologiska forskningslaboratoriet
Avdelningsföreståndare Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet
Avdelningsföreståndare Numismatiska forskningsgruppen
Avdelningsföreståndare
Avdelningsföreståndare
På denna sida