Nu är Språkstudions digitala språkcaféer igång för terminen

Denna termin erbjuder Språkstudion caféer på 18 olika språk varje vecka.

Caféerna leds av modersmålstalare och ger dig en chans att öva din språkfärdighet i en mer avslappnad miljö, utan lärare och bedömda moment.

Aktiva SU-studenter behöver inte föranmäla sig, utan kan droppa in på valfritt språkcafé.

Se vårens schema och aktuell Zoom-länk på Språkstudions webbsida