Om oss

Vid institutionen bedrivs idag undervisning och forskning i de arabiska, japanska, kinesiska och koreanska språken, såväl som områdesstudier inom två huvudområden Asiens språk och kulturer respektive Mellanösterns språk och kulturer.

Institutionen i siffror

  • Cirka 700 studenter studerar något av institutionens ämnen varje år.
  • Institutionen har 46 anställda och är en del av den humanistiska fakulteten inom Stockholms universitet 
  • Sedan 2012 finns forskningsinstitutet SUITS (Stockholm University Institute for Turkish Studies) vid institutionen.

 

Historik

Institutionen har funnits vid Stockholms universitet sedan 1960-talet och hette från början Institutionen för Orientaliska studier. Namnet kom att leva kvar till 2015, då institutionen bytte namn till Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier.

Sedan starten har forskning och undervisning bedrivits inom Asiens och Mellanösterns språk och kulturer, främst kinesiska, koreanska, japanska och arabiska. Men under institutionens långa historia har även indologi med fokus på sanskrit, hindi och tibetanska funnits som ämne. Det har även getts kurser i turkiska, centralasienstudier, hebreiska och persiska vid institutionen. Under en period fanns det också ett centrum för Stillahavsasienstudier. Ursprungligen delades institutionen upp i separata avdelningar för dessa olika ämnen, med viss inbördes autonomi.

Läs mer om våra ämnens historik:

Japans språk och kultur

Kinas språk och kultur

Koreas språk och kultur

Mellanösterns språk och kulturer

Byggnader

Institutionen flyttade in i sina nuvarande lokaler i Kräftriket 1993. Byggnaden uppfördes 1913 och var då Veterinärhögskolans rektors- och professorsbostäder.  Undervisning inom institutionens ämnen bedrivs i lärosalar och seminarierum i Kräftriket, hus 4. Till institutionen hör också Asienbiblioteket i hus 21, gamla Veterinärhögskolans kårhus.

Institutionens byggnader i Kräftriket 4A och 4B

Föreningen Orientaliska Studier

Föreningen bildades 1968 av studenter och lärare vid institutionen för orientaliska språk vid Stockholms universitet.

Föreningen driver idag främst tidskriften Orientaliska Studier men ordnar även seminarier och andra arrangemang med aktuella teman enligt föreningens stadgar.

Det första numret av tidskriften Orientaliska Studier kom ut 1969 och det hundrade numret kom lagom till trettioårsjubiléet 1999.

Föreningen Orientaliska Studier

På denna sida