Kontakt

Studentexpeditionen

På expeditionen kan du få hjälp med att registrera dig, ta ut studieintyg och få hjälp med andra administrativa frågor kring dina studier.

Studentexpeditionen når du lättast via e-post.

Studievägledning och Studierektorer

Hos studievägledaren och studierektorerna vid vår institution kan du få hjälp med att välja rätt kurs, planera och genomföra studierna, tillgodoräkna dig kurser, göra studieuppehåll, få särskilt stöd, och information om arbetsmarknaden.

Studievägledare
Studierektor för Japans och Koreas språk och kulturer
Studierektor för Kinas språk och kultur
Studierektor för Mellanösterns språk och kulturer
Studierektor för utbildning på forskarnivå

Internationell koordinator för utbytesstudier

Frågor om utbytesstudier inom ramen för din utbildning vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier.

Internationell koordinator för utbytesstudier
På denna sida