Ny student

Här har vi samlat information om allt som är bra att känna till dig som är ny student hos oss.

Student som arbetar vid dator
Foto: Viktor Gårdsäter

Fortsatt digital undervisning och examination under vårterminen 2021

All undervisning och examination kommer att vara webbaserad även under vårterminen 2021 (18 januari 2021 – 5 juni 2021) på grund av covid-19.

Institutionen kommer att verka för att kunna erbjuda studenter möjlighet att bedriva gemensamma studentcentrerade studier inom institutionens lokaler.

Läs mer om undervisningen vid institutionen under VT21

 

Har du blivit antagen till en utbildning eller kurs hos oss? Välkommen!
Som ny student vid Stockholms universitet finns det några saker du bör tänka på inför terminsstart.

En lyckad start

Aktivering av universitetskonto och registrering

Innan du påbörjar dina studier måste du registrera dig på de kurser du blivit antagen till. Det gör du genom att först aktivera ditt universitetskonto och sedan webbregistrera dig för kurserna du sökt.

Aktivera ditt universitetkonto

När du har skapat ett universitetskonto ska du webbregistrera dig. Att registrera sig på en kurs innebär att du har en plats på kursen och har rätt att delta i undervisning och examination. Du kan bara registrera dig på kurser som du blivit antagen till. Omregistrering på kurser görs på institutionens studentexpedition.

Webbregistrera dig till din kurs eller ditt program

Athena och Ladok för studenter

I samband med registrering får du tillgång till läroplattformen Athena där du hittar aktuell kursinformation och lektionsplanering, litteraturlista, instuderingsfrågor, schemaändringar och annat material för din kurs.

Athena

Vi rekommenderar att du laddar ner Athena som app i din smarta mobil så har du alltid tillgång till de senaste uppdateringarna för din utbildning.

itslearning

Du får också tillgång till Ladok för studenter där du förutom att registrera dig på dina kurser, anmäler dig till tentor, hämtar ut studieintyg, ser kursresultat/betyg och ansöker om examen.

Ladok

Schema

Som registrerad student kan du lätt logga in för att se schemat för dina kurser under "Mitt samlade schema". Samtliga scheman är preliminära och ändras kontinuerligt, kontrollera därför ditt schema regelbundet genom att eller prenumerera på uppdateringar.

Schema för registrerade studenter

Om du är en blivande student som ännu inte registrerat dig kan du även söka fram schemat för en kurs utan inloggning.

TimeEdit

Behöver du hjälp med inloggning eller annan IT-support?

Då ska du kontakta Stockholms universitets IT-avdelning.

IT för studenter

 

Antagning.se är sajten för anmälan och antagning till universitet och högskolor. Här anmäler du dig till alla kurser och utbildningar vid Stockholms universitet och hittar information om behörighet, viktiga datum, anmälnings- och studieavgiter med mera.

I Stockholms universitets steg-för-steg-guide för anmälan hittar du även länk till utbildningskatalogen där alla SU:s kurser och utbildningar finns listade.

Från anmälan till antagning


Ansökan om tillgodoräknande av utländsk utbildning

Från och med 2020 kommer vi att ta emot ansökningar om tillgodoräknanden digitalt via Ladok. För att ansöka om tillgodoräknande, logga in på Ladok och se under fliken ”Ansök om”, välj sedan ”Tillgodoräknande” och följ instruktionerna där.

Om du har några frågor, kontakta Hanna Kritz.

Beslut om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Reell kompetens

Du som hoppat av gymnasiet eller aldrig började, men kanske jobbat och gått någon annan utbildning som inte i sig ger behörighet till högskolestudier, har ändå möjlighet att söka till universitetet.

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs till en eller flera utbildningar, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad.

Läs mer om hur du gör

 

Det är mycket att tänka på som ny universitetsstudent. Har du kanske frågor om livet som student, din hälsa, din framtida karriär, dina rättigheter eller dina studieval?

Här finns samlad information om allt som är bra att känna till för nya studenter vid Stockholms universitet.

Ny student

 

Expeditionen ligger på bottenvåningen i hus 4A i Kräftriket. I samma hus finner du Aulan och de flesta av institutionens undervisningslokaler. På expeditionen kan du få hjälp med att registrera dig, ta ut studieintyg och få hjälp med andra administrativa frågor kring dina studier.

Vissa kurskompendier som ingår i kurslitteraturen finns också att köpa här. Det mesta kursmaterialet läggs dock numera ut på Athena. All försäljning sker kontant.

Hos studentexpeditionen kan du även få hjälp av studievägledaren att välja rätt kurs och planera dina studier.

Studentexpeditionen når du lättast via e-post:

exp.asien@su.se

Behöver du hjälp med studievägledning?
E-post: studievagledare.asien@su.se

Studentexpeditionen:
Margarita Shiraishi
Telefon: 08-16 10 35

Observera att studentexpeditionen är stängd tillsvidare för besök på grund av Covid-19. Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Ordinarie telefontider:
Måndagar och torsdagar: 10-12
Onsdagar: 13-15

 

Hos studievägledaren och studierektorerna vid vår institution kan du få hjälp med att välja rätt kurs, planera och genomföra studierna, tillgodoräkna dig kurser, göra studieuppehåll, få särskilt stöd, och information om arbetsmarknaden.

Studievägledning:
studievagledare.asien@su.se

Kontaktuppgifter till Studievägledare och studierektiorer hittar ni i kontaktfältet längst ner på sidan.

 

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier sitter i hus 4A och 4B i Kräftriket. I Kräftriket 21A finns också Asienbiblioteket som förutom litteratur har ett antal studieplatser som främst erbjuds till studenter vid institutionen.

I Kräftriket, Roslagsvägen ner mot Brunnsviken, finns även Företagsekonomiska institutionen, Matematiska institutionen och Stockholms Resilienscentrum.


Karta över Kräftriket (243 Kb)

Foto: Eva Dalin

 

Kontakt

Har du frågor om dina studier? Välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.

Studentexpeditionen och studievägledare

På expeditionen kan du få hjälp med att registrera dig, ta ut studieintyg och få hjälp med andra administrativa frågor kring dina studier.

Studievägledaren kan hjälpa dig med att välja rätt kurs, planera och genomföra dina studier.

Studentexpeditionen och studievägledaren når du lättast via e-post.

Studentexpedition och studievägledare
Studievägledare

Studierektorer

Hos studierektorerna vid vår institution kan du få hjälp med att välja rätt kurs, planera och genomföra studierna i ditt ämnesområde, tillgodoräkna dig kurser, göra studieuppehåll, få särskilt stöd, och information om arbetsmarknaden.

Studierektor för Kinas språk och kultur
Studierektor för Japans och Koreas språk och kulturer
Studierektor för Mellanösterns språk och kulturer
Studierektor för utbildning på forskarnivå
På denna sida