Nyheter

Kalender

Distanshandledning på drop-in för uppsatsskribenter

Skriver du självständigt arbete eller uppsats? Har du en fråga om skrivande eller referenser du bara måste få svar på för att bli klar i tid?

2 december

3 december

Evenemang

MA Asian Studies Programme Master’s Thesis Defenses

Welcome to two MA Asian Studies Programme Master's Thesis Defences on December 2nd and 3rd.