Disputation: Seren Selvin Korkmaz

Disputation

Datum: torsdag 5 september 2024

Tid: 14.00 – 16.00

Plats: Sal E487, Söödra husen, Frescati

Seren Selvin Korkmaz försvarar sin avhandling i Mellanösterns språk och kulturer.

Disputationen hålls på engelska. För mer information:

The Role of the Opposition in Autocratization: The Case of Turkey's Republican People’s Party (CHP)