Forskargrupper

Forskargrupperna vid Institutionen för Astronomi arbetar inom hela det astronomiska vetenskapsfältet. Studieobjekten kan vara så nära som solen eller så långt bort som de mest avlägsna galaxer.