Forskningsprojekt

Vid Institutionen för Astronomi i Stockholm bedrivs forskning inom hela det astronomiska vetenskapsfältet.

Nedan finner du ett urval av de forskningsprojekt som bedrivs av, eller i samarbete med, någon eller några av institutionens forskare.