ESO ger klartecken för byggandet av ANDES vid Extremely Large Telescope

Ett avtal om installationen av ANDES, ArmazoNes high Dispersion Echelle Spectrograph, vid ESO:s Extremely Large Telescope (ELT) har undertecknats. Sverige är direkt involverade i ANDES genom SELTIC (Swedish ELT Instrument Consortium) som består av forskare och ingenjörer från Stockholms universitet, Uppsala universitet, och Lunds universitet.

De Europeiska Sydobservatorierna (ESO) är en internationell organisation med 16 medlemsländer (däribland Sverige) som driver ett flertal av världens mest kraftfulla teleskop, alla lokaliserade i Chile. ESO:s nästa stora projekt är att bygga världens största teleskop, ELT, som kommer ha en spegelstorlek på smått otroliga 39 meter. Konstruktionen av teleskopet vid Cerro Amazones i Atacamaöknen, Chile, är på god väg och förväntas vara redo för observationer under 2028.

Illustration av ANDES-instrumentet. Bild: ESO

ANDES är en kraftfull spektrograf, ett instrument som delar upp ljus i många små våglängdsintervall. Instrumentet kommer ha en extremt hög precision för våglängdsuppdelningen i infrarött och synligt ljus. ANDES kommer att användas för att göra detaljerade kartläggningar av jordliknande exoplaneter och därmed göra det möjligt att leta efter liv utanför vårt solsystem. Det kommer också kunna användas för att analysera den kemiska sammansättningen hos himlakroppar som ligger mycket långt borta, vilket betyder att det kan bli det första instrumentet att karaktärisera de första stjärnorna som bildades i universum. Dessutom kan instrumentet användas för att mäta om de fysikaliska grundkonstanterna varierar med tid eller position i universum. ANDES har designats och kommer byggas av ett internationellt consortium bestående av forskningsinstitutioner från 13 länder. Projektet leds av Italiens nationella institut för Astrofysik (INAF) och Sverige medverkar genom SELTIC.

Avtalet skrevs under vid ESO:s huvudkontor i Garching, Tyskland, den 5: juni av ESO:s generaldirektör Xavier Barcons och Roberto Ragazzoni, ordförande för INAF. “ANDES är ett instrument med enorm potential för banbrytande vetenskapliga upptäckter, och kommer påverka hur vi uppfattar universum”, säger Alessandro Marconi, forskningsledare (Principal Investigator) för ANDES.

Foto av avtalsceremonin. Attribuering: ESO

Det svenska engagemanget i ANDES (och andra framtida ELT-instrument) är organiserat i SELTIC, som leds av Göran Östlin (Stockholms universitet), Nikolai Piskunov (Uppsala universitet), och Sofia Feltzing (Lunds universitet), och är finansierat av Vetenskapsrådet. Mycket av det svenska arbetet med ANDES utförs vid Uppsala universitet som har deltagit i designen av instrumentet, specifikt testande och utveckling av fiberoptiken som leder ljuset från teleskopet till ANDES. Forskargruppen kommer också utveckla mjukvara för att analysera de komplicerade data som instrumentet samlar in.

“Underskriften av installationsavtalet är en mycket viktig milstolpe för ANDES-projektet som nu varit under utveckling i mer än tio år”

säger Eric Stempels, biträdande projektledare i ANDES-konsortiet. Nikolai Piskunov tillägger, “utöver huvudmålen för ANDES så kommer min forskargrupp använda instrumentet för att studera äldre stjärnor i Vintergatan och försöka förstå hur och när de bildades, så kallad stellär arkeologi.”

Mer information

ANDES och ELT
ANDES
ESO:s pressmeddelande

Kontakt

Nikolai Piskunov
SELTIC Co-Principal Investigator
Department of Physics and Astronomy, Uppsala University
Tel: +46 471 5958
Email: nikolai.piskunov@physics.uu.se

Eric Stempels
SELTIC-medlem, biträdande projektledare i ANDES-konsortiet
Department of Physics and Astronomy, Uppsala University
Tel: +46 18 471 5994
Email: eric.stempels@physics.uu.se

Göran Östlin
SELTIC Principal Investigator
Department of Astronomy, Stockholm University
Tel: +46 8 553 785 13
Email: ostlin@astro.su.se