Jaime de la Cruz Rodriguez får Letterstedtska priset för särskilt maktpåliggande

Jaime de la Cruz Rodriguez har av Kungliga vetenskapsakademien tilldelats Letterstedtska priset för särskilt maktpåliggande för sin forskning kring solatmosfären.

Jaime's forskning är kring solfysik, specialiserad på solatmosfären. Hans arbete involverar så kallade "inversionsmetoder", som är datorprogram som låter forskarna konstruera en 3D modell av solatmosfären från observationer. Att skapa såna modeller är extremt värdefullt för solforskare eftersom det kan ge mer information om vad som sker i atmosfären än bara vanliga observationer. Utöver att skapa en kraftfull inversionskod så har Jaime också lyckats ge koden möjlighet att använda data from olika teleskop. Att kombinera olika dataset på det sättet har varit mycket utmanande tidigare, vilket är en anledning till att Jaime's kod, som kallas STiC (Stockholm inversion code) har varit så framgångsrik.

bilder av solatmosfären från en modell
Figuren visar en rekonstruktion av en modellatmosfär, beräknad från numeriska simuleringar. Den övre raden visar "sanningen" från simuleringen, mittenraden visar den rekonstruktion som en traditionell inversionskod som inte kan hantera observationer med olika upplösning skulle ge, och den nedre visar resultatet från Jaime's nya inversionskod.

Tillkännagivandet från KVA