Ragnhild Lunnan ny ledamot i Sveriges unga akademi

Ragnhild Lunnan, biträdande professor vid Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, valdes idag in som ledamot

Ragnhild Lunnan, biträdande professor vid Institutionen för astronomi vis Stockholms universitet. Bild: Tetiana Kodenko.

i Sveriges unga akademi. Sveriges unga akademi är en akademi för framstående unga forskare i Sverige. Det är en tvärvetenskaplig akademi som omfattar forskare inom olika ämnen. Den grundades av Kungliga Vetenskapsakademien men arbetar självständigt som en plattform för att stärka unga forskares röster. Ragnhild välkomnades in i Sveriges unga akademi tillsammans med nio andra unga forskare från olika discipliner.

 

Ragnhilds forskning fokuserar på supernovor, stjärnor som exploderar i slutet av deras livstid. Hennes fokus är på extrema supernovor, där hon undersöker hur de största stjärnorna i universum exploderar och vilka processer som ligger bakom de ljusstarkaste supernovorna.