Studera utomlands

Att studera en eller två terminer utomlands är en fantastisk möjlighet att prova på en ny akademisk miljö. På köpet får du också nya erfarenheter, lär känna en ny kultur, och kanske träffar vänner för livet.

studenter
Bild: P. Horálek/ESO

Utöver att ge nya erfarenheter visar utbytesstudier att du är beredd att utmana dig själv. Du tränar din sociala kompetens inför arbetslivet och knyter kontakter som kan vara värdefulla i ditt framtida yrkesliv.

 

Det finns olika sätt att studera en eller flera terminer utomlands. Det vanligaste är att man åker som utbytesstudent, genom något av de avtal som finns på Stockholms universitet. Som utbytesstudent betalar man ingen terminsavgift till det utländska universitetet och utbytet regleras genom ett avtal. Det innebär att du innan utbytet får en studieplan, så att du vet hur kurserna passar in i dina studier, och vad du kan tillgodoräkna när du kommer tillbaka. Du omfattas också av en särskild försäkring under den tid du är utomlands, vilket ger extra trygghet.


Om du gör utbyte på något av våra avtal inom Europa, krävs att dina utbytesstudier varar minst 3 månader. Du kan som mest vara borta ett år. Detta gäller på varje utbildningsnivå, dvs du kan göra ett utbyte på grundläggande nivå (kandidat) och ett till på avancerad nivå (master).

 

Institutionen för astronomi har avtal med flera universitet, främst inom Europa. Stockholms universitet har också centrala avtal (som täcker alla studenter på universitetet) med lärosäten runt om i världen. Avtalen finns samlade i en databas, som du kan titta i för att få en uppfattning om länder du kan åka till. Om det inte finns ett avtal inom astronomi med ett lärosäte du vill åka till, kan det finnas en annan institution som har det. I så fall kan vi kontakta dem och höra om du kan göra utbyte via det avtalet.


Du kan läsa mer och hitta länkar till avtalsdatabaser för både centrala utbytesavtal samt institutionsavtal här:

Utbytesstudier

Läs i Singapore under kandidatprogrammet!

För dig som går andra året på kandidatprogrammet i astronomi finns det möjlighet att läsa på Nanyang Technical University (NTU) i Singapore. Tillsammans med NTU har vi hittat kurspaket som täcker antingen hela år 2 eller vårterminen (dvs termin 4). Efter utbytet kan du alltså fortsätta på år 3, på samma sätt som om du läst hos oss hela tiden.

 

För att vi ska kunna nominera dig som utbytesstudent behöver du vara aktiv student inom astronomi. Det innebär att du ska vara registrerad på minst en kurs hos oss terminen innan du vill åka ut. Vi vill även att du har klarat av minst 30 hp innan du åker iväg. Som riktlinje brukar studenter på kandidatnivå åka antingen år 2 eller 3, medan studenter på masternivå kan åka från termin 2 och framåt. För centrala avtal kan det finnas ytterligare krav.

Här kan du läsa mer om behörighetskrav vid utbytesstudier

Behörighetskrav

 

Hur du ska söka plats på ett utbytesavtal beror på vilken typ av avtal det är. Det första steget är därför att kontakta vår utbyteskoordinator. Tänk på att vara ute i god tid! Platser till universitet utanför Europa söks i regel nästan ett år i förväg, och institutionens egna avtal inom Europa minst sex månader.


Innan du söker bör du ha funderat igenom vilka kurser du vill läsa. En bra början är därför att titta på hemsidan till det universitet där du vill göra utbytet, och se vilka kurser de har. Jämför gärna med de kurser du skulle ha läst hos oss.

 

 

Kontakt

 

Utbyteskoordinator

Utbyteskoordinatorn har ansvar för de olika utbytesavtal som Institutionen för astronomi har med andra lärosäten. Här kan du få information om vart du kan åka på utbyte, och hur du gör för att ansöka. Du kan också få svar på frågor som rör tillgodoräknanden av dina utlandsstudier.

Utbildnings- och utbyteskoordinator
På denna sida