Forskarutbildning vid institutionen för astronomi

Svarthål
Skuggan av ett svarthål. Bild från The Event Horizon Telescope.

Forskarutbildning vid institutionen för astronomi

Forskarutbildningen ger en djupare insikt inom något av astronomins områden, och förser studenten med den kunskap och erfarenhet som krävs för att bli en kritisk och självständig forskare.

För att vara behörig att söka till forskarutbilningen krävs en materexamen eller en kandidatexamen i fysik/astronomi tillsammans med ytterligare 60 hp avancerade kurser i astronomi (varav minst 15 hp är examensarbete på masternivå). Då konkurrensen om tillgängliga doktorandplatser i regel är stor, är en masterexamen meriterande. Behörighetskraven kan även uppfyllas av den som har en motsvarande utbildning från annat håll, t ex civilingenjörsexamen i teknisk fysik.

För att antas till forskarutbildningen krävs även att den sökande har ordnad finansiering. Institutionen för astronomi erbjuder finansiering i form av anställning som doktorand. Dessa utlyses åtminstone två gånger om året. Har du frågor om forskarutbildningen på Institutionen för astronomi kan du vända dig till vår Studierektor för forskarutbildning.

Mer allmän information om forskarutbildningen vid Stockholms universitet kan du hitta här:

Börja forska

Sök bland våra utbildningar