Viktig information om studier vid BIG under ST21

Biologiutbildningen kommer även fortsättningsvis bestå av olika undervisningsformer. Vissa moment som laborationer och fältstudier kommer i möjligaste mån att utföras på plats, medan föreläsningar för stora undervisningsgrupper uteslutande kommer att ske på distans (för riktigt små grupper kan campusföreläsningar förekomma om så är möjligt ur smittspridningsynpunkt). Vi följer dock noga FHM och regeringens rekommendationer så snabba förändringar kan ske.

Lärare, kursassistenter och administrativ personal vid Institutionen för biologisk grundutbildning arbetar för närvarande hårt för att kunna genomföra biologiutbildningen med samma kvalitet som under normala omständigheter, men kommer samtidigt att vara flexibla för att utifrån varje enskild kurs specifika förutsättningar anpassa undervisningen och minimera smittspridning. Detta innebär att du som student kommer att få mycket begränsad schemalagd tid på campus. Eventuell campusförlagd undervisning i form av laborationer och/eller fälrstudier kommer tidsmässigt vara förlagd för att undvika rusningstrafik. Vi hoppas trots det att du hittar goda studiekamrater, lämpliga studiegrupper och andra sätt för att få ut det mesta och bästa av din tid hos oss.

Information om hur din kurs kommer genomföras under sommaren 2021 kommer löpande att uppdateras på kurssidan i utbildningskatalogen.

Sök efter din kurs i utbildningskatalogen

Riktlinjer att följa på BIG

  • Stanna hemma om du visar minsta symptom på att vara sjuk. Kontakta kursansvarig omgående så ni kan planera hur det missade tillfället ska tas igen.
  • Håll avstånd och respektera att andra kan ha en annan uppfattning om vad fysisk distansering innebär.
  • Tvätta händerna noggrant.
  • Efter avslutad campusundervisning, stanna inte kvar i BIGs allmänna utrymmen. Campusmoment ges i skift och sannolikt så kommer det en grupp nya studenter direkt efter din grupp. Av samma anledningen ber vi dig att inte komma för långt i förväg till undervisningen.
  • Undvik att äta lunch på campus om möjligt. Annars bör du ta med egen lunch som inte behöver värmas upp och ta med egna bestick och mugg.
På denna sida