Forskningsämnen

Forskningsbaserad kunskap är en förutsättning för utveckling och innovation i samhället. Vår forskning handlar om hur vi kan hantera utmaningar kopplade till digitalisering – i samhällen, organisationer och på individnivå.

Hur kan system för informations- och kommunikationsteknik (IKT) designas, utvecklas och användas i olika sammanhang? Och hur relaterar IKT-system till människor, organisationer och samhällen? De här frågorna är centrala för oss.

Forskningsportföljen på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) spänner över en mängd ämnen, som digital transformation, AI, data science, cybersäkerhet och e-demokrati. Många av våra forskningsprojekt har bäring på hälsa, omsorg, utbildning, styrning, säkerhet och/eller spel.

Forskningsmiljön på DSV är internationell och mångvetenskaplig, och vi samarbetar med både privata och offentliga organisationer. Över 80 seniora forskare och 90 doktorander arbetar tillsammans för att bygga ny kunskap och utveckla forskningsfältet data- och systemvetenskap.

Letar du efter forskare att intervjua eller bjuda in till paneldebatt? Mejla presskontakt@dsv.su.se
 

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde