Infrastruktur

Institutionen för data- och systemvetenskap har flera olika infrastrukturer för forskning. Det rör sig bland annat om databaser, verktyg och labbmiljöer.

Sidan är under uppbyggnad.

 

Swedish Health Record Research Bank (eller “Health Bank”) är en unik forskningsinfrastruktur som innehåller över två miljoner elektroniska patientjournaler. De kommer ursprungligen från Karolinska universitetssjukhuset, omfattar åren 2006–2014 och innehåller en stor mängd medicinska specialiteter. I datamaterialet ingår även strukturerad information som ålder, kön, ICD-10-diagnoskoder, ATC-läkemedelskoder, tidpunkter och labbdata.

Health Bank används i flera forskningsprojekt som utförs av Clinical Text Mining Group. Forskningen har godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm och Etikprövningsmyndigheten under olika etiktillstånd.

Läs mer på de engelska forskningssidorna om Health Bank

På denna sida