Möt Shengnan Han, ny professor i data- och systemvetenskap

AI-tekniken bör vara inkluderande, etisk och komma alla till nytta. Så är det inte i dag, men Shengnan Han arbetar mot det målet. Möt vår nyutnämnda professor på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV).

Porträttbild på professor Shengnan Han, DSV vid Stockholms universitet.
Professor Shengnan Hans forskning är inriktad på informationssystem. Foto: Carina Bergholm.

23 maj 2024 blev Shengnan Han befordrad till professor i data- och systemvetenskap (inriktning informationssystem) vid Stockholms universitet.

– Det här är en viktig milstolpe i min akademiska karriär, den återspeglar mitt engagemang och mina prestationer under många år. Jag är mycket glad över att bli utnämnd till professor, säger Shengnan Han.

Hon disputerade i ekonomi med informationssystem som huvudämne 2005 vid Åbo Akademi i Finland. Tre år senare blev hon docent i informationssystem vid samma universitet.

– Jag började på DSV i november 2011. År 2014 blev jag docent i data- och systemvetenskap här vid Stockholms universitet.

Shengnan Han nämner sitt engagemang i European Conference on Information Systems (ECIS) som ett viktigt bidrag. 2019 ingick hon i den grupp som såg till att konferensen genomfördes i Stockholm.

– ECIS är en ledande internationell konferens inom forskningen om informationssystem. Jag tog också en roll som ”program co-chair” för ECIS 2023, förklarar Shengnan Han.

Jag studerar hur AI kan designas och implementeras i enlighet med mänskliga värderingar

I sin forskning fokuserar hon på hur digital transformation och nya tekniker, som mobil teknik, sociala medier och artificiell intelligens (AI), påverkar individer, organisationer och samhället.

– Jag studerar hur AI kan designas och implementeras i enlighet med mänskliga värderingar. Jag forskar även om AI:s roll i offentlig sektor, med fokus på AI-integrering och styrning av automatisering.

– I ett pågående forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet (VR) undersöker jag de samhälleliga effekterna av digitala praktiker och deras transformation inom landsbygdsområden. Dessutom samarbetar jag med AI Sweden i ett projekt för digital transformation av myndigheter, där jag undersöker hur AI-assistenter kan implementeras och användas inom offentliga organisationer, säger Shengnan Han.

Mitt övergripande mål omfattar mer än bara forskning

Som ny professor inom forskningsfältet informationssystem ser hon stora möjligheter att göra skillnad.

– Under de kommande åren kommer jag att prioritera att publicera min forskning i de främsta vetenskapliga tidskrifterna inom informationssystem. Fokus kommer att riktas mot AI:s samhälleliga påverkan, med en kombination av empiriska studier och fallstudier. Genom att samarbeta med tvärvetenskapliga team vill jag säkerställa att fånga flera perspektiv på denna komplexa fråga. Jag strävar också efter att stärka internationella kontakter och främja ett globalt kunskapsutbyte inom detta snabbväxande forskningsområde.

– Jag vill bidra signifikant till forskning om digital transformation och styrning, ett kärnämne på DSV. Mitt övergripande mål omfattar mer än bara forskning. Jag strävar efter att forma en framtid där AI och digital teknik stärker samhället. Mitt arbete kommer att ägnas åt att säkerställa att dessa tekniker är inkluderande, etiska och nyttiga för alla, säger professor Shengnan Han.

 

Kontakt och mer information

På Shengnan Hans profilsida finns mer info om hennes forskning och undervisning

Läs om forskningsämnet Digital transformation och styrning

I en tidigare intervju med Shengnan Han diskuterar hon hur AI kan sägas vara en demokratifråga

Text: Åse Karlén