Kontakt

Här hittar du adress- och kontaktinformation till övergripande funktioner vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Besöksadress

Borgarfjordsgatan 12 (Nodhuset), Campus Kista.
Hitta till DSV

Telefon

Växeltelefon: 08-16 20 00
Telefon till säkerhetsenheten eller väktare: 08-16 42 00

Postadress

Stockholm universitet
Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV
Postbox 1073
164 25 Kista

Leveransadress

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV
Stockholms universitet
Borgarfjordsgatan 8, lastkajen
Att: Mottagarens namn

Mottagningstider: måndag till fredag, kl. 09:00-15:00.
Vid leverans kontakta vaktmästeriet på telefon: 08-16 16 45, 08-16 16 22 eller 08-674 74 98

Fakturaadress

Stockholms universitet. Ref: 323000
C8201
190 87 Rosersberg

Organisationsnummer: 202100-3062
VAT: SE202100306201

Registrator

E-post till kontakt för diarieförda handlingar

 

Prefekt

Prefekten vid Institutionen för data- och systemvetenskap är högsta ansvarig för institutionen. Prefekt och ställföreträdande prefekt utgör tillsammans institutionsledningen.

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
 

Administrativ chef

Frågor som rör administration vid institutionen.
När det gäller studentärenden, vänligen kontakta studieadministrationen

Administrativ chef
 

Presskontakt

Pressansvarig
 

Kommunikation

Här finns kontaktuppgifter till institutionens kommunikatörer.

Forskningskommunikatör
Kommunikatör för utbildning
 

Spider centrum

Länken leder till Spiders hemsida

Föreståndare SPIDER
 

Studierektor

Våra studierektorer samordnar studierelaterade frågor och ansvarar för utbildning. Det inkluderar antagning av studenter, planering av de kurser som ska ges, hur våra program ska utformas, vad som står i läroplanerna och innehåll i studiehandledningen.

Studierektor grund- och avancerad nivå
Studierektor forskarutbildning
 

Studierelaterade frågor

Har du frågor rörande till exempel registrering till kurser och program, passerkort eller önskar studievägledning? För studierelaterade frågor finns egna sidor där du hittar kontaktuppgifter till olika funktioner som kan hjälpa dig vidare. Du hittar också all information du behöver när du är student vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

För studierelaterade frågor på grund och avancerad nivå och forskarnivå

 

Kontaktuppgifter till personal

På denna sida