Om oss

DSV är Sveriges första IT-institution, geografiskt lokaliserad mitt i ett av världens ledande IT-kluster. Vår forskning och utbildning inriktas på att utveckla och anpassa användningen av IT till de krav som människor, organisationer och samhälle ställer.

Studenter framför Nodhuset, Campus Kista. Foto: Jens Olof Lasthein.
Photo: Jens Olof Lasthein/Stockholms universitet

INSTITUTIONEN I SIFFROR

Omsättning: 280 miljoner kronor

200 anställda 
15 professorer
80 doktorander (i siffran ingår både anställda och externt finansierade)

4 500 studenter, varav 46% kvinnor
16 program på grund- och avancerad nivå

 

I början på 1960-talet motiverade datoranvändningens expansiva utveckling att man inrättade kvalificerad akademisk utbildning i ämnet. 1964 föreslog en statlig utredning att disciplinen ”Administrativ databehandling” skulle inrättas i Stockholm, Göteborg och Lund. Det är startpunkten för historien om DSV.

En ny världsdisciplin skapas

1965 la Börje Langefors grunden till institutionen DSV. Som Sveriges första IT-professor bidrog han till att utveckla det nya akademiska ämnet Informationsbehandling, särskilt den administrativa databehandlingens metodik (ADB). Disciplinen är först i världen inom fältet, och som en av Nordens IT-pionjärer bidrog Langefors till att placera Sverige på den internationella IT-kartan.

Institutionen bildas

1966 bildade Stockholms universitet och KTH en gemensam institution som fick namnet ADB-institutionen efter den nya disciplinen. Den första undervisningen skedde redan året innan för ingenjörsstudenter och studenter vid Stockholms universitet. 1987 bytte institutionen namn till Data- och systemvetenskap, med  förkortningen DSV.

Vårt ämne

Den akademiska verksamheten inriktades redan från början mot informationsteknik (IT) och blandade systemvetenskap i ett samhällsvetenskapligt perspektiv med tillämpad datavetenskap och kommunikationsteknik. Integreringen av tekniska och samhällsvetenskapliga perspektiv på ämnet gav särskilda möjligheter.

Sveriges äldsta IT-institution

Inriktningen på vårt ämne särskiljer DSV från många andra liknande institutioner i Sverige, som i stället kom att utvecklas mot det snävare området Informatik (med ordets svenska innebörd). Det gör DSV till Sveriges äldsta IT-institution och en av de första i världen.

Börje Langefors myntade begreppet dator

På denna sida