Organisation

Institutionen för data- och systemvetenskap tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Arbetet leds av en prefekt, som har stöd av en ställföreträdande prefekt, en administrativ chef samt institutionsstyrelsen. Styrelsen är en länk mellan institutionen och den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Spikade avhandlingar i Data- och systemvetenskap. Foto: Ingmarie Andersson/SU.

 

 

Institutionsstyrelse

I styrelsen är institutionsledningen permanenta ledamöter. Övriga styrelseledamöter och ersättare nedan bestäms genom val och väljs för tre år i taget. Nuvarande styrelses mandatperiod är 2021-01-01–2023-12-31.

Institutionsledning

Prefekt: Zdravkovic, Jelena

Ställföreträdande prefekt: Papapetrou, Panagiotis

Lärare och forskare

Cerratto-Pargman, Teresa (suppleant)

Fors, Uno

Han, Shengnan

Idestam-Almquist, Peter

Johannesson, Paul

Möller, Stefan

Wiklund, Mats (suppleant)

Teknisk och administrativ personal

Lehtonen, Tuija

Männikö-Barbutiu, Sirkku (suppleant)

Studeranderepresentanter

Tägtström, Ronja (suppleant)

Villarroel, Sebastian

Walker, Sebastian

Representant för forskarstuderande

Baldwin, Donald (board alternate)

Bergman, Jesper

Sekreterare

Norén, Michael (tillförordnad)

På denna sida