Organisation

Institutionen för data- och systemvetenskap tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Arbetet leds av en prefekt som har stöd av en ställföreträdande prefekt, en administrativ chef och institutionsstyrelsen. Styrelsen är en länk mellan institutionen och den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Jelena Zdravkovic och Panagiotis Papapetrou. Foto Angela Westin/Stockholms universitet.
Prefekt Jelena Zdravkovic och ställföreträdande prefekt Panagiotis Papapetrou. Foto: Angela Westin/Stockholms universitet.
 

I styrelsen är institutionsledningen permanenta ledamöter. Övriga styrelseledamöter och ersättare väljs för tre år i taget. Nuvarande styrelses mandatperiod är 2024-01-01–2026-12-31.

Institutionsledning

Prefekt: Jelena Zdravkovic

Ställföreträdande prefekt: Panagiotis Papapetrou

Lärare och forskare

Stefan Axelsson, professor

Amin Jalali, docent

Ola Knutsson, docent

Stefan Möller, adjunkt

Mats Wiklund, docent

Henrik Bergström, adjunkt (suppleant)

Chiara Rossito, docent (suppleant)

Teknisk och administrativ personal

Tuija Lehtonen, administrativ chef

Marihan Ameen, supportansvarig (suppleant)

Representanter för forskarstuderande

Chen Hsi Tsai

Thomas Vakili (suppleant)

Studeranderepresentanter

Pontus Kraft

Sara Nordström, ordförande DISK

Nick Khodarahmi (suppleant)

Sekreteterare

Michael Norén (tillförordnad)

 

ACT bedriver forskning inom människa–datorinteraktion, samarbete via olika IT-system, mobila datorsystem, datorspel och programmeringsspråk. Utbildning bedrivs inom datorspel, digitala medier, programmering och datalogi.

Enhetschef Peter Idestam-Almquist

 

IS bedriver forskning och undervisning inom analys, utveckling och ledning av informationssystem och ämnesområden som databasmetodik och datahantering, verksamhetsmodellering och arkitektur, processhantering, kravhantering, affärssystem, IKT-ledning och styrning, systemutvecklingsmetodik, systemintegration, informationssökning, språkteknologi och hälsoinformatik.

Enhetschef Janis Stirna

 

IDEAL utforskar människans samspel med informations- och kommunikationsteknologi ur flera perspektiv och i tematiska forskningsgrupper som lärande, för utveckling, spel och simulering för lärande, kritisk datakunskap, design och kollaborativa teknologier. Utbildning bedrivs inom interaktionsdesign, projektledning och informations- och kommunikationsteknologi för utveckling.

Enhetschef Harko Verhagen

 

SAS arbetar med informationsteknologiska och datavetenskapliga metoder för analys av komplexa system. Syfte är att skapa bättre beslutsunderlag, identifiera och kvantifiera risker, skapa nya tjänster, och att öka säkerheten i det digitala samhället. Forskningen inkluderar data science, immersiva nätverk, cybersäkerhet samt beräkningsbar risk- och beslutsanalys.

Enhetschef Tony Lindgren

 

Som resurs- och kompetenscentrum stödjer Spider – The Swedish Program for Information and Communication Technology in Developing Regions – användning av informations- och kommunikationsteknologi i biståndsinriktade projekt med fokus på hälsa, utbildning och transparens. 

Enhetsföreståndare Caroline Wamala Larsson

Spider

På denna sida