Ny student

Välkommen till DSV!

 

Ny student på master- eller magisterprogram

I länken nedan hittar du som är antagen på ett master- eller magisterprogram information om registrering och terminsstart etc.

Information till nya master- och magisterstudenter

 

Registrera dig här!

 – ny student på kandidatprogram och fristående kurs

För att behålla din plats på Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, registrerar du dig i vårt studieadministrativa system Daisy. Det går alltså inte att registrera sig i Ladok när du ska studera hos oss. 

Registreringen för HT24 är öppen 15 augusti–2 september

Registrera dig i Daisy! Följ instruktionerna nedan:

 1. Först behöver du aktivera ditt Universitetskonto. OBS! Fortsätt inte till webbregistrering när du aktiverat universitetskontot. Gå tillbaka till den här listan och fortsätt med punkt 2 och registrera dig i Daisy nedan. 
  Universitetskonto
 2. När registreringen är öppen ligger länken här. Se datum för registrering i den blå rutan ovan.
 3. Om du börjar på ett program eller kurs som går på campus, behöver du beställa ett passerkort. Se instruktion nedan.

Du som startar termin 2–6 registrerar dig direkt i Daisy här

Introduktionsdag HT24

När du ska börja på ett nytt program eller på fristående kurs Data- och systemvetenskap I är du välkommen till en introduktionsdag.

Länk till schemat för introduktionsdagen

 

Passerkort

Du får ett passerkort om du är registrerad på en utbildning som har sammankomster i Nodhuset. Det går att få passerkort som distansstudent. Då behöver du kontakta studieadministrationen.

För att få vistas i DSV:s lokaler måste du bära ett synligt passerkort. Passerkortet ger tillgång till studentplanet, datorsalar, grupprum med mera.

 
 1. För att alla konton du behöver ska skapas måste du följa alla steg under "Registrera dig här!" ovan.
 2. Ladda upp ett foto i Daisy. Detta gör du på din Aktuellt-sida (sidan du ser direkt efter inloggning) i Daisy via länken ”Du har ingen profilbild i Daisy. Klicka här för att ladda upp en bild”. För att få bilden godkänd är det viktigt att den är tydlig, beskuren nära ansiktet och att du är fotograferad mot en ljus omönstrad bakgrund. Se bild nedan. Utsnittet kommer eventuellt att redigeras av administratör i samband med att bilden ska godkännas.
  Bildinstruktion hur du beskär en porträttbild i Daisy
 3. Du får ett mejl när ditt foto är godkänt och passerkortet finns färdigt att hämta ut. I mejlet finns ditt kortnummer. För att få ut passerkortet måste du ta med detta nummer och legitimation.
  Här hittar du passerkortsutlämningen och mottagningstider

Vid frågor kontakta passerkort@dsv.su.se

Funktionsnedsättning

Studenter med varaktiga eller tillfälliga rörelsehinder kan kontakta studentstod@dsv.su.se för att få en funktion inlagd på passerkortet som gör att det blir lättare att öppna vissa entréer.

Kortet ska hanteras som en värdehandling:

 • Det är inte tillåtet att låna ut kortet.
 • Det är inte tillåtet att släppa in andra som inte har kort.
 • Vänta tills dörren är stängd bakom dig för att undvika att obehöriga tar sig in. 

Väktare avvisar alla utan passerkort.

Skicka felrapport till passerkort@dsv.su.se

Ange i mejlet:

 • Passerkortsnummer (står på kortens baksida). Eller eventuellt ditt SU-användarnamn.
 • Beskriv felet: vilken dörr du försökte öppna och gärna ungefär vilken tid du försökte.

Förlorat passerkort

Om du tappar bort ditt passerkort måste du betala kostnaden för ett nytt kort.

Nybeställning efter borttappat passerkort:

 • Först betalas kostnaden (120kr) i Kårexpeditionen på plan 2.
 • Gör en beställning av ett nytt kort genom att vidarebefordra ditt digitala kvitto till: passerkort@dsv.su.se och ange ditt SU-användarnamn i samma mejl.
 • Se information om upphämtning i punkt 3. under rubriken "Beställa passerkort" här ovanför.

Kostnaden per nytt kort är 120 kr. Trasiga kort ersätter vi utan kostnad.

Kontakt: passerkort@dsv.su.se 

 

Schema

När du är registrerad och klar hittar du ditt schema i Daisy under "Schema".

Innan du är registrerad kan du hitta schema för alla kurser här
Tänk på att schemat kan förändras fram till kursstart.

 

Studieplattformar NextiLearn och iLearn

Under veckan för terminsstart publiceras din kurs antingen i nya NextiLearn eller i gamla iLearn. Kursen ligger i den ena av de två plattformarna. Om du inte hittar den, titta i den andra plattformen. Observera fyra undantag nedan.

Tänk på att första gången du loggar in kan det ta upp till ett dygn innan din kurs blir synlig.
NextiLearn
iLearn

Fyra kurser i egen studieplattform

Nedanstående kurser går i en ytterligare separat studieplattform. Studentexpeditionen skickar ut länk till dig som är antagen.  

 • Programmering för Internet, 7,5 hp
 • Programmering för mobiler, 7,5 hp
 • Webbutveckling I, 7,5 hp
 • Webbutveckling II, 7,5 hp

Har du behov av anpassningar i studierna, till exempel längre skrivtid på tentor, på grund av en varaktig funktionsnedsättning?

Här hittar du information om särskilt pedagogiskt stöd

I studenthandboken hittar du annat matnyttigt som hjälper dig när du ska börja studera på Stockholms universitet.
Studenthandboken

 

Campus Kista – lokalerna i Nodhuset

DSV ligger i Nodhuset – ett eget campus i Kista med specialdesignade lokaler, ljus studiemiljö, flera IT-lab och stora föreläsningssalar med den allra senaste tekniken.

Hitta till oss i Kista

Du behöver ett passerkort för att komma in på studentplanet. Läs om hur du får ett passerkort ovan.

Studentplanet, plan 2, är öppet för studenter kl. 07.00–00.00.

Husets entréer är öppna kl. 07.30–17.30. Under denna tid når du våra lokaler via trapphus E närmast huvudentrén och trapphus A, C och D (se kartor över lokalerna).

Efter kl. 17.30 och helger

Shared Space (den stora öppna ytan på entréplanet) stänger kl. 17.30. Lämna Shared Space i god tid innan stängning.

Efter att husets entréer är stängda når du lokalerna via trapphus C, Borgarfjordsgatan 6C, och trapphus D, Kista Gårdsväg 1. Numren på gatuadressen står på husfasaden vid entréerna.

DSV:s kortläsare är märkta "Axlås".

Kartor över lokalerna

Studentplanet, plan 2 (1083 Kb)
Entréplan och plan 1 (balkongen med Studentcentrum) (1403 Kb)

Undervisningslokaler

Du hittar undervisningslokaler i ditt schema Daisy
Utanför lokalens dörr finns en informationsskärm med dagens aktuella schema. 

Vid stora föreläsningar är salarna sammankopplade. Då finns flera salar för föreläsningen angivna i schemat. Föreläsaren befinner sig i en av salarna och de andra salarna är uppkopplade mot den salen. Du kan gå till valfri sal.

Lista över DSV:s lokaler för undervisning och grupprum

Grupprumsregler

DSV arbetar aktivt med att minska institutionens påverkan på miljön. Vi arbetar med att förbättra områden som energianvändning, avfallshantering, resor och transporter. Vi har möjlighet att påverka genom våra största verksamheter: forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle.
Mer om miljöarbete vid DSV

Här nedan hittar du information om viktiga saker att tänka på vid en eventuell utrymning av Nodhuset. Betrakta alla larm som skarpa och utrym omedelbart, även om du inte uppfattar någon fara i närheten. 
Mer information om utrymningsvägar och vad du ska göra om larmet går

 

FAQ - terminsstart

Här hittar du svar på vanliga frågor vid terminsstart.

Om du är antagen med villkor måste du visa att du uppfyller behörigheten innan du kan registrera dig. 

Kandidatprogram och fristående kurser

Kontakta studievägledningen för kandidatprogram och fristående kurser och visa studieresultat och kursplan med lärandemål för kursen/kurserna som saknades.
E-post: svl@dsv.su.se

Se vilken behörighet som gäller för din kurs:

Data- och systemvetenskap II

Data- och systemvetenskap III

Programmering för Internet

Programmering för mobiler

Kvantprogrammering

Webbutveckling I

Webbutveckling II

Master- och magisterprogram

Om du är antagen med villkor till ett master- eller magisterprogram kontakta studievägledningen för master- och magisterprogram.
E-post: master@dsv.su.se

Här hittar du information om villkorlig antagning på master- och magisterprogram under "I am accepted with a condition. What's the next step?"

Institutionen har inget gemensamt upprop. Du registrerar dig och är välkommen till introduktionsdagen för din utbildning. Se också information här i FAQ om reservplatser. 

Registrera dig här
Introduktionsdagar för kandidatprogram och fristående kurs DSV I 30 hp (endast hösttermin)
Introduktionsdag för master- och magisterprogram (endast hösttermin)

Institutionen antar alltid fler studenter på program och kurser än det finns platser till. Därför brukar vi inte kalla reserver vid återbud eller avhopp.

Vi har inget upprop i samband med terminsstart dit reserver kan komma för att få en plats om någon har lämnat återbud. Om vi mot förmodan får lediga platser, kontaktar vi reserver i turordning via mejl.

Litteraturlistan för respektive kurs hittar du på kursens sida i utbildningskatalogen.

Kandidatprogram

Leta upp ditt program i listan i länken nedan. Du hittar länkar till alla kurser under "Programöversikt"
Kandidatprogram vid DSV

Fristående kurs

Leta upp din kurs i listan i länken nedan. Du hittar litteraturlistan under "Kurslitteratur".
Fristående kurser vid DSV

 

Du kommer får viktig information från studievägledare och studentexpeditionen via e-post. Se till att din e-postklient godkänner e-postmeddelanden från Stockholms universitet (su.se), DSV (dsv.su.se) och iLearn (ilearn.dsv.su.se). Och titta igenom din spam-box regelbundet.

Kontakta studieadministrationen vid DSV

På denna sida