Studera utomlands

Läs en termin utomlands och kom i kontakt med ett annat land, ett annat språk och en annan kultur!

Vid våra partneruniversitet får du lära känna en ny akademisk miljö, utöka ditt nätverk av kontakter och förbättra dina språkkunskaper. Du får också utlandserfarenheter inför framtida arbetsliv, särskilt om du vill jobba på en internationell arbetsplats här i Sverige eller i ett annat land.

Prenumerera på forumet "Utbytes/Exchange" i iLearn och få den senaste informationen om utbytesstudier vid DSV.

Ansökningstider

 • DSV:s avtal (Erasmus+ och bilaterala avtal) 29 januari – 29 februari 2024.
 • CIVIS Erasmus+ och Nordlys Erasmus+ 1-31 mars 2024.

Fler datum för centrala utlysningar

 

1. Förbered dig!

Allra först är det bra om du tänker igenom vad du vill ha ut av din utbytestid. Titta också på hur det passar in i dina studier vid DSV och vilka möjligheter till finansiering som finns.

 • Kandidatstudenter kan åka på termin 5 (hösten).
 • Masterstudenter på campusprogram kan åka på termin 3 (hösten). Observera att det inte går att åka på utbytesstudier om du går på ett distansprogram.
 • Doktorander kan åka när det passar fram till examen. 

När du undersöker kursutbudet på de olika partneruniversiteten är det bra att ha tänkt efter innan vad du vill få ut av din vistelse. Vill du läsa data- och systemvetenskap eller bredda dig och läsa ett annat ämne? Vill du mest ha en spännande upplevelse och studieämnet har inte så stor betydelse?

Doktorand

Som doktorand kan du ansöka om mobilitetsmedel för utbytesstudier, jobbskuggning eller undervisningsutbyte inom Erasmus+ via DSV:s avtal eller centrala avtal som CIVIS.

Bli Buddy till en utbytes- eller internationell masterstudent!

Varje termin kommer nya utbytesstudenter och varje höst nya internationella masterstudenter som före sin ankomst behöver ditt stöd så att de snabbt känner sig hemma på DSV och i Stockholm. Du lär känna nya vänner samtidigt som du får en värdefull interkulturell kunskap som merit till ditt CV.

Att vara Buddy innebär bland annat att du:

 • är med på det inledande informationsmötet i slutet av terminen innan studenterna kommer hit,
 • är kontaktperson till några studenter inför och under deras termin vid DSV,
 • är ambassadör för DSV och Sverige,
 • ger praktiska råd om både studiesociala och kulturella ting med mera.

Som Buddy får du chansen att:

 • ge dig själv en fördel när du själv söker en utbytesplats via DSV:s avtal,
 • förbättra dina språkkunskaper och interkulturella kompetens och
 • lära känna nya vänner och nya kulturer.

Skicka din intresseanmälan till Internationell koordinator: buddy@dsv.su.se

 

2. Vart kan jag åka?

Det finns flera olika sorters avtal med universitet ute i världen, institutionella och centrala. Läs om vad som gäller för de olika avtalen och vart du kan åka.

Vi har partneruniversitet i Europa, Asien och Australien. DSV har två olika typer av utbytesavtal: 

 • Erasmus+: Inom Europa och Turkiet. Kurser inom data- och systemvetenskap och till viss del också i språk. Ger merkostnadsstipendium till uppehälle och resa. Information om Erasmus+
 • Bilaterala institutionsavtal: Australien, Kina, Taiwan och Storbritannien. Kurser inom data- och systemvetenskap och till viss del i språk.

Lista över DSV:s avtal

DSV:s avtal från listan ovan finns också i universitetets Avtalsdatabas .

 

3. Ansökan

Först ansöker du om att bli nominerad att få åka. Här kan du läsa hur det går till.

Ansökan görs i flera steg:

Steg 1: Du ansöker om att bli nominerad och då lämnas ansökan, beroende på avtal, till antingen DSV eller Stockholms universitet centralt. Du har då genomfört och fått kursvalen via DSV:s blankett godkända av oss. Använd mejladressen exchange-out@dsv.su.se
Steg 2: Tacka ja eller nej till din nominerade plats. Kontrollera din mailbox!
Steg 3: Efter du har tackat ja till din nominering ska du göra en ny ansökan men nu till partneruniversitetet. Observera att du inte är definitivt antagen i detta skede utan beskedet om du blivit antagen kommer sedan från partneruniversitetet.

Tips! Söker du via DSV:s avtal kan du för det mesta bara läsa kurser inom data- och systemvetenskap. Är du kandidatstudent kan du få bredare valmöjlighet genom de centrala nätverken.

Behörighet för avtal med DSV:s partneruniversitet:

 • När du ansöker måste du vara registrerad på pågående termin vid DSV.
 • Kandidatprogram: ha minst 60 hp inom data- och systemvetenskap registrerat i Ladok. För studenter på Marknadskommunikation och IT och Ekonomi och IT gäller minst 45 hp inom data- och systemvetenskap och 75 hp på programmet, utbytestiden ska motsvara heltidsstudier om 30 hp/termin,
 • Masterprogram (campusprogram): ha minst 22,5 hp registrerade i Ladok.
  Se "Study abroad"
 • Ska finnas utrymme kvar för tillgodoräkning av utbytesstudierna i ditt program.
 • Du måste uppfylla partneruniversitets förkunskapskrav (till exempel språknivå, ämneskunskap och förkunskapskrav till kurs).

Behörighetskrav för centrala avtal och nätverk

Ansökan ska vara komplett. Ofullständig eller sent inkommen ansökningshandling behandlas inte. Ansökan ska också vara inskickad till registrator registrator@dsv.su.se senast två dagar efter sista ansökningsdag. Ange diarienumret. 

Urvalskriterier för DSV:s avtal

 • Urval sker på antal poäng registrerat i Ladok vid sista ansökningsdag:
  Kandidatprogram: Antal avklarade högskolepoäng på aktuellt program vid DSV. 
  Fristående kurs: Antal avklarade högskolepoäng från avslutad 7,5 hp kurs inom data- och systemvetenskap.
  Masterprogram på campus: Se Study abroad
 • Du får förtur om du är verksam som Buddy.
 • Intyg som visar dina språkkunskaper i partneruniversitetets undervisningsspråk.
 • Betyg på avslutade kurser inom data- och systemvetenskap.
 • Företräde ges till dig som inte tidigare åkt på utbytesstudier via Stockholms universitet.

Urvalskriterier för centrala avtal och nätverk

Det är olika hur språkkraven redovisas på alla partneruniversitet. Vanligast är att det krävs B2 (Eng B eller Engelska steg 6). Kontrollera detta och räkna med att du ska bifoga ett språktest. Var ute i god tid! Språktester (IELTS, TOEFL) ges bara vid några tillfällen per år.

Tanken med utbytesstudier är att man ska kunna tillgodoräkna sina utlandsstudier som en del i utbildningen. För att säkerställa det akademiska erkännandet upprättar du i god tid före avresa till partneruniversitetet en skriftlig överenskommelse (Learning Agreement) om vilka kurser du ska läsa under utbytesperioden.

Kursvalen ligger som grund till ditt Learning Agreement.

Preliminärt kursval

 • Gör först ett preliminärt kursval och bifoga i din ansökan.
 • Använd blanketten: Kursval för utbytesstudier DSV (162 Kb)
 • Fyll i en blankett per universitet, max tre universitet, och ange tydligt i vilken ordning du vill rangordna varje universitet.

Du hittar information om DSV:s partneruniversitet här

Fler söktips:

Sök information på universitetens webbplatser för att undersöka att både universitetet och dess kurser passar dig och ditt program. Leta på både universitetets centrala och institutionens egna webbplatser. Bra sökord är exempelvis "Course catalogue", "Exchange students", "International Office", "International Relations", "Incoming exchange students" eller "Study abroad". Var uppmärksam på att "International students" ofta riktar sig till betalande internationella studenter och inte till utbytesstudenter.

När du letar kurser var noga med att de uppfyller dessa krav:

 • kurserna ska ligga på lämplig akademisk nivå och passa din utbildning,
 • det är heltidsstudier om 30 hp/termin,
 • om du är kandidatstudent kan du avvika med max 30 hp med ämnen utanför data- och systemvetenskap (kallas breddningsstudier) och ändå behålla inriktningen på programmet,
 • innehållet i kursen får inte överlappa med kurser du redan har läst.

Tänk på att:

 • DSV tillåter inte att du skriver examensarbetet under utbytestiden. 
Tips! Läs en metodkurs på ditt utbyte! Då kan du även göra praktik när du kommer hem. Kontakta studievägledarna på svl@dsv.su.se för mer information om hur din utbytesperiod påverkar fortsatta studier.

Omräkning av poäng

30 ECTS-poäng motsvaras av 30 hp i det svenska systemet. I de fall där ECTS-systemet inte tillämpas gäller att man ska fullgöra motsvarande 20 veckors heltidsstudier för att få 30 hp. Du kan inte få tillgodoräknat mer än motsvarande 30 hp per termin eller 60 hp per läsår. Betyg från utlandet överförs inte, bara poängen blir tillgodoräknande. 

Ansökan till DSV:s avtal

Observera att platslistan (utlysningen) över aktuella universitet att söka till publiceras först i samband med att ansökan öppnar. Den listan visar vilka universitet du kan söka den aktuella omgången och antal platser på varje.

 • Fyll först i blanketterna med dina preliminära kursvar. Läs instruktioner under "Kursval" ovan.
 • När ansökan är öppen hittar du platslistan/utlysningen i nyhetsforumet ”Utbytes/Exchange” på iLearn.
 • Ansökan görs on-line via en länk du hittar i nyhetsforumet ”Utbytes/Exchange” på iLearn.

Förbered dokument att sammanfoga i en pdf och ladda upp i Servey & Report:

 • Aktuellt studieintyg med godkända kurser på din utbildning vid DSV. Ladda ned studieintyget från Ladok.
 • Ifylld blankett: "Kursval för utbytesstudier DSV". Blanketten hittar du under "Kursval" ovan. 
 • Gymnasiebetyg som visar på din språkfärdighet i engelska och eventuellt det språkintyg som partneruniversitetet kräver, till exempel TOEFL eller IELTS.
 • Medicinskt intyg angående särskilt stöd (eventuellt).

Ansökan till Stockholms universitets centrala avtal och nätverks avtal

Observera att platslistan (utlysningen) över aktuella universitet att söka till publiceras först i samband med att ansökan öppnar. Den listan visar vilka universitet du kan söka den aktuella omgången och antal platser på varje.

Förbered dokument att bifoga.

 • Först behöver du fylla i dina preliminära kursval på blanketten "Kursval för utbytesstudier DSV" och skicka in till internationell koordinator på DSV.
 • Efter att kursvalen blivit godkända för du över dem till blanketten för preliminära kursval som du får av central mobilitet. Här hittar du kontaktuppgifter till dem: Central internationell mobilitet
 • En definitiv bedömning av kurserna får du först om du blivit nominerad till utbytesstudier.

Ansökan till Stockholms universitets centrala avtal och nätverk steg för steg

Det tar tre veckor att få besked. Bevaka din e-post och tacka ja eller nej.

 

4. När du har blivit nominerad till en utbytesplats

Gör en ny ansökan och den här gången till universitetet i utlandet. Här kan du läsa hur det går till. 

Du får ett meddelande från DSV, Studentavdelningen (centrala avtal) eller från partneruniversitetet om hur ansökan ska gå till.

Kursvalen måste godkännas

Om du fått avslag på något av dina kursval måste nu välja nya kurser att ersätta dem med.

 • Ändra till dina nya förslag i samma blankett och markera tydligt vilka som är nya kurser.
 • Skicka in till exchange-out@dsv.su.se.
 • När alla kurser är godkända för du över dem till ditt Learning Agreement. Se nedan under "Learning agreement".

Ditt ansvar

 • Fyll i ansökan enligt partneruniversitetets instruktion. OBS! Komplett med alla bilagor.
 • Skicka ansökan snarast. Vänta inte till officiell deadline.
 • Om partneruniversitetet kräver att din ansökan ska skickas av DSV International Office: lämna din kompletta ansökan i god tid innan deadline.
 • Om du ångrar dig och inte vill åka måste du snarast meddela (via e-post) DSV International Office och/eller kontaktperson på Studentavdelningen (vid centrala avtal) samt partneruniversitetet. Samma gäller om du avbryter ett pågående utbyte.

Bra att veta när du fyller i din ansökan

 • Sending/Home Institution är: Stockholm University.
 • Erasmus code för Stockholms universitet är: S STOCKHO01.
 • Din institution är: Department är Department of Computer and Systems Sciences.
 • Din kontaktperson är: internationell coordinator vid DSV
 • Erasmus Coordinator är Erasmushandläggaren på Studentavdelningen. Kontaktadress: erasmusutbyte@su.se
 • Ditt kandidat- och masterprograms namn på engelska hittar du här på sidan Programnamn på engelska och svenska

Learning Agreement är en överenskommelse om vilka kurser du ska läsa när du är utomlands samt att avklarade kurser kan bli tillgodoräknade som högskolepoäng till ditt program när du är tillbaka.

Learning Agreement ska vara undertecknat av dig, DSV och partneruniversitetet innan avresa!

Det är ditt ansvar att spara Learning Agreement samt att skicka kopia med alla signaturer till exchange-out@dsv.su.se

Learning Agreement för Erasmus+

Learning Agreement Erasmus+ (117 Kb)

 • Mejla ifyllt och signerat dokument till exchange-out@dsv.su.se.
 • Fyll endast i raderna: Student, receiving inst, Table A och Commitment.
 • Vi signerar och mejlar tillbaka till dig.
 • Du ser till att få partneruniversitetets signatur och skickar denna version till exchange-out@dsv.su.se.

Learning Agreement för bilaterala avtal samt centrala avtal och nätverk

Learning Agreement for bilateral and central contracts (105 Kb)

 • Mejla ifyllt och signerat Learning Agreement till exchange-out@dsv.su.se
 • Vi signerar och skickar tillbaka till dig.
Tips! Det är inte garanterat att du blir antagen - Förbered Plan B med studier på DSV!

Du behöver inte betala terminsavgift men räkna med att betala andra kostnader förutom uppehälle som för flygresan, vaccin, visum, extra försäkring, läkarundersökning, administrativa kostnader på plats, medlemskap i studentförening, kostnad för mjukvara och utskrifter med mera. Vissa universitet kan också kräva deposition för boende.

Om du åker via Erasmus+, north2north eller Nordlys får du ett stipendium till uppehälle och det finns stipendier att söka till Taiwan (språkstudier),  Japan och Korea.

Läs mer om stipendier på de olika avtalen under ”Vart kan jag åka?” ovan.

Information om stipendier på Stockholms universitets webb

Stöd för student med funktionsnedsättning

Genom Erasmus+ kan du med funktionsnedsättning ansöka om extra stipendium och få olika stödåtgärder finansierade. För mer information, kontakta Studentavdelningen via disability@su.se

Mer information för dig med funktionsnedsättning

CSN

Läs på CSN:s webbplats om utbytesstudier

 

5. När du har blivit antagen till partneruniversitetet

Nu är det snart dags att åka! Först måste du ordna några saker som rör registrering och försäkring etc. 

Om Partneruniversitetet antar dig kommer du att få antagningsbesked (Letter of Acceptance) och välkomstinformation. Eftersom beskedet kan dröja bör du kontrollera terminstiden och vilket datum du bör anlända. Oftast organiseras orienterings- och välkomstvecka inför terminsstart och den veckan räknas som start för ditt stipendium från Erasmus+. 

Terminstider: Kontrollera om det står i antagningsbeskedet när examensveckan ligger. På många universitet ligger den veckan efter kursslutet och då förlängs din terminstid med den veckan. 

Mejla ditt antagningsbesked så snart som möjligt till exchange-out@dsv.su.se.
Bifoga detta i mejlet:

 • Letter of Acceptance (eller liknande dokument) från partneruniversitet,
 • exakt terminstid, start- och slutdatum,
 • datum för introduktionsdag/vecka (eventuellt),
 • och din postadress.

Vi registrerar dig då i Ladok som utresande utbytesstudent och ger dig intyg om försäkringsskydd genom Student UT.

I slutet av terminen innan utbytesterminen blir alla utresande utbytesstudenter inbjudna till en förberedelseträff. Där får du försäkringshandlingar och viktig praktisk information inför utbytesstudietiden.

EU-kortet

Om du ska resa inom EU/EES och Schweiz så ska du ta med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort - EU-kortet. Det ger dig rätt till nödvändig sjukvård i det land du studerar. Med EU-kortet betalar du lika mycket för vården som de som bor i landet. Du betalar patientavgiften.
Läs om EU-kortet och vad som ingår på Försäkringskassans hemsida

Student UT

Som utbytesstudent genom Stockholms universitet är du försäkrad genom Kammarkollegiets försäkring Student UT förutsatt att du:

 • har meddelat exakt terminstid till DSV International Office,
 • är registrerad som utresande utbytesstudent i Ladok och
 • har fått ditt personliga försäkringsintyg och försäkringskort.

Innan du reser bör du se över hela ditt försäkringsskydd. Student UT försäkringen ska vara heltäckande men eftersom varje persons behov av försäkring varierar, behöver du själv läsa igenom villkoren och bedöma om den – till exempel med hänsyn till resgodsskyddets maxbelopp eller försäkringens giltighet i tredje land – är tillräcklig för dig. Reser du inom EU täcker försäkringen bara olycksfall, skada eller stöld utöver det europeiska försäkringskortet.

Läs noga igenom försäkringsvillkoren för Student UT på Kammarkollegiets webbplats

Det är ditt ansvar att kontakta ambassad eller konsulat för att ansöka om visum. Sök visum i god tid!

 

6. Under utbytet

Det kan hända saker under din tid i utlandet. Du kanske behöver byta en kurs, få intyg eller hjälp med försäkringsfrågor. 

Ändringar i kursplanen/Learning Agreement när du är på utbytet

Var beredd på att du troligen måste välja nya kurser när du anlänt till universitetet. Anledningen kan vara att kursen är fullsatt, inställd eller att det är schemakrockar. Behöver du ändra en kurs är det viktigt att du så snart som möjligt gör en ändring i den kursvalsblankett du använt vid preliminära kursvalet. Använd alltid samma blankett.

 • Ta bort den kursen som inte är aktuell.
 • Skriv i det nya förslaget och
 • markera det du ändrat så att DSV:s koordinator lätt ska se vilken kurs du ansöker om att få ändra. 
 • Fyll, förutom allmän information, i även:
 • Kurskod, kurstitel, antal credits/units på kursen/kurserna du är intresserad av.
 • Klistra in kursbeskrivning och länk (vid behov översätt till engelska).
 • Mejla den ändrade kursvalsblanketten till exchange-out@dsv.su.se.

Vänta inte med att skicka in ansökan om kursändring! 

Om du läser kurser som inte står i ditt Learning Agreement kan det innebära att poängen inte blir tillgodoräknade i din examen vid Stockholms universitet. 

Uppdatera i ditt Learning Agreement

När det är klart vilka kurser du ska läsa ska du uppdatera ditt Learning Agreement. Fyll i kurs som du tagit bort och kurs som du har lagt till.  

Du som är utbytesstudent genom Erasmus+:

 • uppdatera i Part B: Section to be completed during the mobility i ditt Learning Agreement,
 • part C: Section to be completed after the mobility - behöver inte fyllas i, 
 • dokumentet ska signeras av partneruniversitet och DSV och
 • mejla signerat Learning Agreement till exchange-out@dsv.su.se.

Du som är utbytesstudent genom bilaterala och centrala avtal:

 • uppdatera i "Changes to Learning Agreement for bilateral and central agreements" som du får av Central mobilitet,
 • dokumentet ska signeras av dig och DSV och
 • mejla signerat Changes to Learning Agreement till exchange-out@dsv.su.se.

Undersök hur och när du kommer att få ditt studieintyg/Transcript of records som är det officiellta dokumentet över dina avklarade kurser där även betygs- och poängsystem framgår. Vid vissa universitet måste du beställa studieintyget.

Det ska vara ett:

 • official Transcript med signatur och stämpel eller 
 • ett officiellt intyg där du ger oss en kod för att verifiera intyget på universitetets webb.

Här hittar du information om försäkringen Student UT

"Ansvarig handläggare" beror på utbytesavtalet.

 

7. Efter din utlandstid

Välkommen tillbaka till DSV!
Hoppas att du har haft en rolig och händelserik utlandstermin! Det är några praktiska detaljer du behöver ordna innan allt är klart med utbytestiden.

Du ska lämna en studentrapport/reseberättelse genom att besvara en enkät om din utbytestid.

Ladda upp din studentrapport senast en månad efter avslutad utbytesperiod.

Utbyte via Erasmus+

Du som fått Erasmus+ stipendium behöver göra några saker för att få din slutbetalning.
Här hittar du information om vad som krävs

Vid frågor kring Erasmus+ och/eller stipendiet för Erasmus+, kontakta: erasmusutbyte@su.se

Om du efter utbytesstudierna inte har godkänt på en eller flera kurser i ditt Learning agreement måste du ta igen dessa poäng. Du måste ha sammanlagt 30 hp för motsvarande termin på ditt program. Det går att komplettera de saknade poängen genom att läsa extra kurser när du är tillbaka i Sverige och/eller förlänga dina studier med en extra termin.

Du behöver ansöka om att få poängen tillgodoräknad. Gör en ansökan digitalt via Ladok för studenter
Logga in med ditt universitetskonto, klicka på fliken "Ansök om" och välj "Tillgodoräknande".

Dina erfarenheter är värdefulla för oss. I februari kallar vi alla som varit på utbyte under året till ett uppföljningsmöte. Vi vill höra hur du har haft det. Både det som varit positivt och negativt.

Hjälp oss informera om utbytesstudier

Vi ser gärna att du berättar om dina erfarenheter vid ett informationsmöte för DSV:s studenter. Du minns säkert att du hade många frågor och funderingar innan du åkte - nu har du chans att ge dina bästa tips!

 

Kontakt

DSV:s internationella koordinator hjälper in- och utresande studenter, lärare och personal inom utbytesprogram samt institutionens partneruniversitet.

Utbytesstudier - International office
På denna sida