Så påverkar pandemin dina studier vid DSV

Alla kurser vid DSV ges på distans under vårterminen 2021

Utifrån nuvarande förutsättningar har institutionen tagit beslutet att all undervisning och alla examinationer kommer att ske på distans under vårterminen 2021. 

I undantagsfall kan campusundervisning förekomma, till exempel för att använda studentlab. Då gäller begräsningen på max åtta personer i samma rum. 

Lokalerna i Nodhuset

Det är möjligt att använda DSV:s datorsalar, grupprum, studentlab och övriga lokaler. Dock gäller fortfarande försiktighet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer - stanna hemma om du känner dig sjuk, håll avstånd, tvätta händerna ofta och att max åtta personer får befinna sig i samma lokal.

På denna sida