Så påverkar pandemin dina studier vid DSV hösten 2021

Blandad undervisningsform från och med start av höstterminen.

Hösten period 1, AB (30 augusti - 31 oktober)

Vi startar upp redan vid terminsstart den 30 augusti med undervisning och examinationer på campus, med reservation för aktiviteter med grupper större än 100 personer. Det gör att flera av våra kurser kommer att gå både på distans och på campus i terminsdel AB. Information om vad som gäller för din kurs hittar du i schemat, på kursen i Daisy och på kurssidan i iLearn. 

För dig som av olika anledningar inte vill delta i undervisning på campus kommer all undervisning på plats att spelas in. Vid obligatoriska seminarier finns möjlighet att delta antingen på campus eller på distans. Det här gäller inte för salstentamen. Ges tentamen på plats måste du delta på plats. Det går inte att tentera en salstentamen på distans. 

Hösten period 2, CD (1 november - 16 januari)

Från och med 1 november återgår vi till undervisning som den var innan pandemin. Alla kurser vid DSV ges som vanligt, det vill säga campuskurser på campus och distanskurser på distans. 
 

På denna sida