Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor.

Läs mer om hur du ansöker om stöd och anpassningar

Gör så här:

  1. Fyll i ansökan i NAIS
  2. Gå på ett samtal med en samordnare för Riktat pedagogiskt stöd (de kontaktar dig för bokning).
  3. Få intyget "Besked om pedagogiskt stöd”.
  4. Mejla oss på DSV, studentstod@dsv.su.se och boka tid för samtal om dina rekommenderade stödanpassningar. Mötet tar cirka 20 min och hålls på plats i Nodhuset i Kista eller på distans via Zoom. Vi mejlar dig en länk till uppladdningstjänsten DSV-upload, för säker uppladdning av ditt intyg.

Viktigt att veta:

  • Stödintyget gäller på hela Stockholms universitet, därför behöver du kontakta oss på DSV för att få stöd på dina DSV-kurser (se punkt 4 ovan). Det sker inte automatiskt.
  • Anpassningsformerna som är listade på intyget är rekommendationer. Läs mer på intyget om ditt och institutionens ansvar.

Uppdatera NAIS-intyg med nya rekommendationer eller ny giltighetstid: kontakta den samordnare för pedagogiskt stöd som utfärdade ditt NAIS-intyg, eller maila studentstod@su.se.

Vid frågor om NAIS, kontakta studentstöd på Stockholms universitet
 

På denna sida