Utbildning på forskarnivå

Fyra års utbildning på forskarnivå

Institutionen erbjuder utbildning på forskarnivå i två forskarutbildningsämnen: data- och systemvetenskap och informationssamhället.

Data- och systemvetenskap är ett mångvetenskapligt ämne som behandlar teorier, teknologier och metoder för att samla in, bearbeta och kommunicera data samt för att formge, utveckla och studera system i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang.

Informationssamhället som forskningsfält innehåller en rad olika tillämpningsområden för IT som e-förvaltning, e-demokrati, didaktik och pedagogik, hälso- och sjukvård, psykologi och digitala spel och erbjuder möjlighet för studenter utan data- och systemvetenskaplig grundutbildning att börja forska inom IT. 

Läs mer om utbildningen, behörighet och ansökan på våra engelska sidor

 

Kontakt

Director of Postgraduate Studies

Sök bland våra utbildningar