Boksläpp: 'Crises and Challenges for the European Union'

Mark Rhinard, professor i internationella relationer, har nyligen publicerat denna antologi om hur EU:s politiska system påverkas av ett växande antal kriser.

Boken innehåller kapitel från några av de främsta forskarna om EU-politik och har redigerats tillsammans med Neill Nugent och William Paterson. Bokens centrala tema är att kriser och utmaningar inte längre är unika händelser som EU står inför, utan snarare förstås de bättre som varaktiga förhållanden som har förändrat relationerna mellan medlemsländerna och möjligheterna till integration.

Flera forskningsfrågor drivs i varje kapitel, till exempel: vilka är de långsiktiga effekterna av kriser på EU? Hur påverkar en specifik kris nästa kris? Är nuvarande EU-teorier kapabla att förklara dagens komplexa samarbetsproblem? Professor Rhinard står för redigering av boken och har bidragit till fyra kapitel.

Boken kan beställas här: https://www.bloomsbury.com/us/crises-and-challenges-for-the-european-union-9781350342903/