Boksläpp "I kalla krigets spår. Hot, våld och beskydd som kulturarv."

Det förflutna används ständigt för att ge mening åt nuet. Den nya boken "I kalla krigets spår" skildrar framväxten av ett nytt svenskt militärt kulturarv genom nya perspektiv på minnen och lämningar från en tid fylld av rädsla och säkerhetspolitiska spänningar.

 

Maria Wendt, lektor och docent vid institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, forskar om militarism, nationalism och genus och är aktuell som medförfattare till boken "I kalla krigets spår. Hot, våld och beskydd som kulturarv". Boken är resultatet av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som spänner över ämnena internationella relationer, etnologi, genusvetenskap och konstvetenskap. Projektets övergripande syfte har varit att undersöka hur nationell tillhörighet, medborgarskap och genus förhandlas när minnen av geopolitiska hot och rädsla etableras som kulturarv.

Maria Wendt, lektor och docent vid institutionen för internationella relationer och ekonomisk historia. Foto: Gabriel Holmbom

Den 4 maj är det släppfest med tillhörande mingel på Armémuseum i Stockholm då författarna Maria Wendt, Cecilia Åse, Fredrik Krohn Andersson och Mattias Frihammar kommer att presentera bokens och forskningens innehåll och resultat.

Mer om boken här

Facebook-evenemang

Anmälan till boksläppet sker till: mattias.frihammar@etnologi.su.se