Thomas Jonter utnämnd till hedersdoktor vid Batumi Shota Rustaveli State University

Professor Thomas Jonter utnämndes 22 augusti 2023 till hedersdoktor vid Batumi Shota Rustaveli State University (BSU), i Georgien.

 

Thomas Jonter har sedan 2016 samarbetet med Batumi Shota Rustaveli State University (BSU) i syfte att stärka universitets internationella profil. Tillsammans med kollegor vid BSU har Thomas byggt upp ett forsknings- och undervisningsnätverk med universitet från olika länder kring Svarta havet med inriktning mot kärnvapenpolitik, nedrustning och icke-spridning: sommarskolor, konferenser, en seminarieserie i Academic Writing samt onlinekurser i global security och nuclear disarmament and nonproliferation har genomförts. Deltagare från både europeiska och amerikanska universitet har deltagit i olika aktiviteter. En del av dessa projekt har finansierats av Strålsäkerhetsmyndigheten (Swedish Radiation Safety Authority) i samarbete med Civil Council on Defense and Security i Tbilisi.

Läs mer här