Öppen gästföreläsning: Terhi Utriainen

Föreläsning

Datum: måndag 23 september 2024

Tid: 14.00 – 16.00

Plats: Rum E420

Professor Terhi Utriainen från Helsingfors universitet håller en öppen föreläsning om levd religion.

Terhi Utriainen

Terhi Utriainen är professor teologi och docent i genusvetenskap vid Helsingfors universitet. Hennes forsknings- och utbildningsintressen inkluderar levd och folklig religionsetnografi, genus och förkroppsligande, ritualstudier, död, döende och lidande.

Läs mer om Terhi Utriainen